Ubezpieczenie władz spółki (D&O)

Nowa rzeczywistość wymaga podejmowania szybkich decyzji. Podejmuj je będąc ubezpieczonym

Pełnienie funkcji prezesa, członka zarządu czy jakiejkolwiek innej funkcji zarządczej lub nadzorczej to nie tylko przywileje i zaszczyty. To przede wszystkim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. Brak odpowiedniej polisy i poczucia bezpieczeństwa utrudnia i opóźnia proces decyzyjny. To z kolei sprawia, że nie nadążamy za szybko zmieniającą się rzeczywistością.

Aby zapewnić osobom sprawującym funkcje zarządcze większą swobodę w działaniu i podejmowanych decyzjach, a tym samym wyższą efektywność w zarządzaniu, niezbędne jest zagwarantowanie im ochrony na wypadek błędu. Warto zaznaczyć, że na mocy kodeksu spółek handlowych, do oceny prawidłowości decyzji podejmowanych przez osoby zrządzające, a tym samym przypisania odpowiedzialności za ich skutki, stosuje się surowsze kryteria tj. miernik należytej staranności wynikający z zawodowego charakteru tych czynności. Kolejnym elementem wywołującym niepewność są ciągłe zmiany w prawie, które nakładają coraz to nowe obowiązki i odpowiedzialność na podmioty gospodarcze i ich kierownictwo.

Podziel się ryzykiem

Ryzyko związane z odpowiedzialnością ponoszoną przez osoby sprawujące funkcje zarządcze może być przeniesione na zakład ubezpieczeń za pomocą specjalistycznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki kapitałowej – ubezpieczenie D&O (Directors&Officers).

Polisa D&O chroni przede wszystkim osobisty majątek ubezpieczonych osób przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z odpowiedzialnością z tytułu pełnienia funkcji zarządczych.W przypadku pojawienia się roszczenia ze strony osób trzecich, czy ze strony spółki (w tym udziałowców, akcjonariuszy) lub wszczęcia postępowania przez organy władzy publicznej, zapewnia pokrycie kosztów obrony prawnej, także przed niezasadnymi roszczeniami.

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz zabezpiecza również samą spółkę - w przypadku poniesienia przez nią strat finansowych w wyniku błędnego działania swoich organów jest możliwość uzyskania rekompensaty z niniejszej polisy. Polisa zapewnia także spółce ochronę na wypadek roszczeń z tytułu obrotu papierami wartościowymi

Główne obszary pokrywane przez ubezpieczenie D&O to:

  • osobista odpowiedzialność członków kierownictwa;
  • roszczenia regresowe spółki z tytułu pokrycia szkody, za którą odpowiedzialność ponoszą osoby ubezpieczone;
  • odpowiedzialność solidarna osób ubezpieczonych i spółki z tytułu roszczeń osób trzecich;
  • odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi.

Sytuacja kryzysowa kosztuje

Polisa może pokrywać także różnego rodzaju koszty, które obciążają spółkę lub osoby ubezpieczone oraz pomagają w sprawnym opanowaniu kryzysowej sytuacji,

a tym samym minimalizacji negatywnych konsekwencji zaistniałych okoliczności. Mowa tutaj m. in. o:

  • kosztach związanych z niezapowiedzianą kontrolą lub inspekcją organu władzy publicznej (koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym);
  • kosztach uzyskania poręczenia majątkowego, kaucji lub gwarancji;
  • działaniach podjętych w celu ochrony reputacji;
  • odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne spółki w sytuacji niewypłacalności;  
  • kosztach obrony przed roszczeniami oraz w postępowaniach urzędowych, w tym kosztach zaskarżenia decyzji władz wpływających na osobistą sytuację osób ubezpieczonych (np. orzeczenia ograniczającego wolność, orzeczenia obciążającego majątek czy pozbawiającego prawa pełnienia funkcji);
  • kosztach wsparcia psychologicznego.

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

Ubezpieczenie D&O uchodzi za jedno z najbardziej skomplikowanych, ze względu na swoją rozbudowaną strukturę, różne podstawy odpowiedzialności oraz rozszerzenia, które ewoluują wraz ze zmianą otoczenia prawnego i biznesowego. Nasi specjaliści, którzy doskonale znają dostępne warunki ochrony, przygotują dla Państwa ubezpieczenie odpowiadające charakterowi ponoszonego ryzyka i dające poczucie bezpieczeństwa w odpowiedzialnej roli.

Jesteśmy tu, aby pomóc

Chcesz zgłosić szkodę, kliknij tutaj.

Chcesz znaleźć konkretną osobę, kliknij tutaj.

Chcesz aplikować do pracy w Howden, kliknij tutaj.

Kontakt dla mediów, kliknij tutaj


Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas 
+48 56 471 10 10

Czy jesteś Klientem:

Przeczytaj naszą Politykę prywatności i zaznacz, aby potwierdzić.

CAPTCHA
3 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.