Przedłużone gwarancje

Ubezpieczenie przedłużonej gwarancji to nic innego jak zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej po upływie okresu gwarancji producenta oraz w trakcie jej trwania. Takim ubezpieczeniem mogą być objęte sprzęty RTV, AGD, fotograficzne i GSM.
 

Jako jeden z pierwszych brokerów rozpoczęliśmy współpracę z sieciami detalicznymi, producentami AGD/RTV oraz firmami z branży IT w zakresie sprzedaży i obsługi ubezpieczenia przedłużonej gwarancji oraz ubezpieczenia sprzętu od wszelkich zdarzeń losowych (accidental damage).

Korzystając ze zdobytego doświadczenia negocjujemy optymalne warunki ubezpieczenia adekwatne do specyfiki sprzętu oraz wdrażamy obsługę dla programów sprzedaży ubezpieczenia przedłużonej gwarancji. Rozwiązania dedykujemy dla samych producentów, jak i dla sieci handlowych. Ubezpieczenie przedłużonej gwarancji sprzedawane jest w systemie sprzedaży bezpośredniej przez autorską aplikację dostępna na stronie internetowej. Usługa ta może być świadczona również przez podmioty powiązane z sieciami umowami franczyzowymi.

Istota przedłużonych gwarancji
 • Po wygaśnięciu gwarancji producenta przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na kolejne lata
 • Zabezpieczenie przed awariami nie wynikającymi z winy użytkownika
 • Ochrona ubezpieczonego sprzętu w przypadku szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia od dnia zakupu sprzętu
 • Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku od dnia zakupu sprzętu
 • Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu w zakresie rozmrożenia/ zepsucia się artykułów żywnościowych przechowywanych w lodówkach i zamrażalkach na skutek awarii sprzętu lub jego uszkodzenia

Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne

Korzystając z zaawansowanych technologii i systemu informatycznego dajemy możliwość sprawnego, praktycznie bezkosztowego wprowadzenia systemu sprzedaży w sieciach. Sprzedawcy korzystają 
z przeglądarki internetowej, a sam proces sprzedaży ubezpieczenia jest prosty i przyjazny dla użytkowników.

Każda aplikacja budowana jest przez naszych specjalistów zgodnie z sugestiami i wymaganiami Klientów, umożliwiając pełen dostęp do gromadzonych i przechowywanych danych.

Bezpieczeństwo

W sposób profesjonalny i zgodny z wymogami ustawowymi zabezpieczamy dane osobowe Klientów. Nasze rozwiązania spełniające wymagania GIODO zapewniają pełną poufność przechowywanych danych, do których dostęp jest chroniony i ograniczony tylko dla uprawnionych osób i podmiotów.

Aplikacja Klienta
 • Udostępniamy intuicyjną aplikację, za pośrednictwem której sprzedawcy mają możliwość wystawiania polis
 • Po zalogowaniu się na konto, użytkownik przed wystawieniem polisy ma możliwość przeprowadzenia symulacji (obliczenia wysokości składki za polisę).
 • Płatność składki dokonywana przez klienta, może być realizowana w trzech formach: gotówka/ kredyt/ płatność kartą
 • Po opłaceniu składki, klient otrzymuje oryginał polisy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (kopia polisy jest archiwizowana w sklepie lub u ubezpieczyciela)

Infolinia

Udostępniamy dedykowaną Infolinię, dzięki której nasi Klienci mogą szybko i sprawnie uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

W ramach naszej oferty zapewniamy:
 • Negocjowanie optymalnego programu ubezpieczeniowego
 • Przygotowanie i wdrożenie umów 
 • Szkolenia wdrożeniowe oraz sprzedażowe u klientów
 • Raportowane i rozliczanie całości sprzedaży
 • Bieżące wsparcie dla sprzedawców
Extended Guarantee

Skontaktuj się z nami