Ubezpieczenia dla Twojego Data Center


Zminimalizuj swoje ryzyka finansowe i reputacyjne dzięki spersonalizowanemu programowi ubezpieczenia i wsparciu w obsłudze szkód.

Dlaczego ryzyka Data Center wymagają szczególnej uwagi przy tworzeniu ubezpieczeń?


Centra danych, będące sercem cyfrowego świata, niosą ze sobą unikalne ryzyka, które wymagają szczególnej uwagi przy tworzeniu ubezpieczeń. Z czego to wynika?

 1. Centra danych muszą zapewniać równocześnie wysoką wydajność i bezpieczeństwo. To oznacza minimalizowanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, a jednocześnie zwiększanie wydajności aplikacji, niezawodności, a także efektywności energetycznej.
 1. Zarządzanie centrami danych obejmuje wiele aspektów, od czasu implementacji aplikacji, przez optymalizację kosztów związanych z budową rozwiązań, po administrowanie. Kluczowa jest dostępność, zarówno jeśli chodzi o ciągłość biznesową i odtwarzalność, jak i skalowanie i migrację obciążeń w sytuacjach kryzysowych.
 1. Bezpieczeństwo danych i aplikacji to kluczowy aspekt działania centrów danych. Wszelkie naruszenia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i prawnych, które mogą negatywnie odbić się na pozycji i rynkowej i reputacji.
 1. Branża centrów danych danych jest dynamiczna, z nowymi modelami i technologiami wprowadzanymi na bieżąco. To oznacza, że ryzyka również się zmieniają i ewoluują.
 1. Otoczenie regulacyjne, w którym działają centra danych stawia decydentom wysokie wymagania w zakresie zapewnienia zgodności.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że ryzyka związane z Data Center są skomplikowane i dynamiczne, co wymaga specjalistycznego podejścia do ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeniowy musi rozumieć te ryzyka i dostosować swoje produkty, aby skutecznie je pokrywać.

Data Center

Jak uniknąć sporów z ubezpieczycielami o odszkodowania w branży tak wrażliwej na ryzyka?

Wysoki stopień skomplikowania ryzyka, które jest przenoszone na ubezpieczycieli, wymaga współpracy z wykwalifikowanym i doświadczonym brokerem, który będzie w stanie celnie zdiagnozować wszystkie potrzeby ubezpieczeniowe Data Center oraz skutecznie znaleźć ubezpieczycieli, u których ryzyka zostaną uplasowane.

Z naszych doświadczeń wynika, że główne wyzwania w tym procesie mogą polegać na:
 

 • pełnym zrozumieniu ryzyka i konieczności uwzględnieniu wielu detali, które mogą skutkować powstaniem szkody (przykład: sąsiedztwo obiektu, w którym znajduje się centrum danych, roszczenie finansowe od kontrahenta etc) – niezbędna jest zatem pełna analiza profilu ryzyka i jego prawidłowa komunikacja z rynkiem ubezpieczeniowym;
 • sprostaniu wymaganiom rynku ubezpieczeniowego w zakresie inwestycji w zabezpieczenia–  konieczny jest ekspercki dialog z ubezpieczycielami, w sytuacji, gdy ich ocena ryzyka nie jest adekwatna do stanu faktycznego i nieracjonalna z biznesowego punktu widzenia;
 • odpowiedniej wycena potencjalnych skutków scenariuszy ryzyka – ale oparta o metody ubezpieczeniowe, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału polis ubezpieczeniowych w finansowaniu możliwych strat;
 • sprawnym zarządzaniu postępowaniami w sprawie likwidacji szkód, zarówno na etapie działań „ratujących” jak i „odtworzeniowych” – konieczna jest dynamiczna i partnerska współpraca z wieloma podmiotami zaangażowanymi w te procesy i sprawne koordynowanie działań zmierzających do wypłaty odszkodowania;
data center

Jak obsługujemy Data Center w zakresie ryzyka, ubezpieczeń i zarządzania szkodami?

Widząc powyższe wyzwania, stworzyliśmy specjalną usługę brokerską dla Data Center, która umożliwia skuteczne ubezpieczanie ryzyk operacyjnych i odpowiedzialności u wybranych i zweryfikowanych ubezpieczycieli, na warunkach umożliwiających uruchomienie polis we wszystkich kluczowych scenariuszach.

Zaprojektowaliśmy naszą usługę tak, aby mogła wspierać działalność naszych klientów w każdej fazie cyklu życia Data Center, tj.:

 • na etapie projektowym i inwestycyjnym – w zakresie ryzyk związanych z projektowaniem i budową centrum danych
 • na etapie eksploatacyjnym – w zakresie takich zdarzeń jak klęski żywiołowe, awarie, ataki hakerskie lub roszczenia kontraktowe
 • na etapie transformacyjnym  - np. ryzyka związane z transformacją energetyczną i OZE

Ponadto oferujemy: 

 • wsparcie inżynierskie oraz technologiczne z zakresu bezpieczeństwa oraz implementacji urządzeń IoT z zakresu predykcji szkód i awarii
 • wsparcie kancelarii prawnej z zakresu prawa ubezpieczeniowego
 • usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania ryzykiem

Nasze projekty prowadzimy w oparciu o 3 filary:

Dane

 • Nie powołujemy się na wpływy, relacje, układy – bazujemy na danych
 • Wiemy jak dane o ryzyku są wykorzystywane i oceniane przez ubezpieczycieli
 • Wspieramy prewencję
 • Mamy krytyczne spojrzenie na produkty ubezpieczeniowe
 • Mamy krytyczne spojrzenie na dane dostarczane przez klienta

Komunikacja 

 • Zawsze wyznaczamy cele współpracy – ogólne oraz szczegółowe
 • Zawsze dbamy o edukację klienta o ryzykach
 • Dbamy o to, aby było bardzo mało zaskoczeń w projekcie
 • Osadzamy produkty ubezpieczeniowe w kontekście klienta i jego celów biznesowych
 • Preferujemy model współpracy na wyłączność – bazujemy na najwyższym zaufaniu
 • Obiecujemy tylko to, co od nas zależy

Czas

 • Preferujemy współpracę średnio –  i długoterminową (umowy wieloletnie)
 • Możemy zaczynać współpracę nawet zaraz po wystawieniu polis (mamy czas na przygotowanie)
 • Nie chcemy tworzyć presji czasu – w przypadku przedłużającego się projektu zapewniamy ciągłość ubezpieczeniową

Jak wygląda współpraca z nami?

Krok 1

Umowa o zachowaniu poufności/NDA oraz zbieranie i analiza danych o ryzyku; pre-underwriting, m.in.: - wizje lokalne na miejscu - analiza dokumentacji technicznej - gromadzenie danych o szkodach

Krok 2

Diagnoza specyficznych potrzeb ubezpieczeniowych, profilowanie i mapa ryzyka, m.in. - wyceny ekspozycji na ryzyka - analiza scenariuszowa - wycena akceptowalnych udziałów własnych

Krok 3

Plasowanie ryzyka na rynku ubezpieczeniowym: obiektywny przegląd ofert rynkowych, negocjacje w imieniu Klienta, nadzór nad dokumentacją ubezpieczeniową.

Krok 4

Obsługa - notyfikacja zmian ryzyka - szkody i roszczenia - usługi szkoleniowe

Jakie są korzyści ze współpracy?

Pewność ubezpieczeń

szczegółowa analiza ryzyka pozwala na zapewnienie, że polisy ubezpieczeniowe zadziałają dokładnie wtedy, kiedy powinny i tak, jak powinny

Optymalizacja kosztów

szczegółowa analiza ryzyka, obiektywny przegląd ofert rynkowych oraz negocjacje, pozwalają na adekwatną wycenę składek za ubezpieczenie

Outsourcing odpowiedzialności

powierzenie zabezpieczenia firmy na wypadek kryzysu profesjonalistom zdejmuje ryzyko z kadry zarządzającej

kontakt data center

Skontaktuj się z nami