Ubezpieczenia transportowe

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika
 

Oferujemy firmom transportowym doradztwo, zapewniające bardzo szerokie pokrycie ubezpieczeniowe odpowiedzialności przewoźnika w związku z przewożonym towarem.

Zabezpiecza to roszczenia kierowane przez poszkodowanych do przewoźnika i w dużej mierze pokrywa, a nierzadko przekracza odpowiedzialność wskazaną w konwencji CMR czy też prawie przewozowym.

Polisę ubezpieczeniową przygotowujemy według indywidualnych potrzeb i w zależności od rodzaju przewożonego towaru i rodzaju posiadanych środków transportu.

Uwzględniamy w odpowiedzialności ubezpieczyciela błędy kierowcy oraz inne nietypowe zdarzenia mogące skutkować brakiem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Likwidacja szkód

Najważniejszym zadaniem brokera jest reprezentowanie Klienta w zakresie likwidacji szkód, a także windykacja roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń. Uważamy, iż treść programu ubezpieczeniowego oraz umowy jest oceniana z perspektywy świadczonego serwisu likwidacji szkód oraz sprawnego przebiegu procesu wypłaty odszkodowania. Nasza spółka kładzie szczególny nacisk na rzetelną pomoc w tym zakresie.

Już na etapie zgłaszania szkody do zakładu ubezpieczeń nasza pomoc wydaje się niezbędna, gdyż praktyka pokazuje, iż odpowiednie sformułowanie zgłoszenia szkody niejednokrotnie decyduje o późniejszej sprawnej likwidacji i szybkiej wypłacie odszkodowania.

Likwidując kilkaset szkód z polis OC przewoźnika mamy niezbędne zaplecze kadrowe i wiedzę aby robić to skutecznie. Jednocześnie stale wzbogacamy nasze doświadczenia szkodowe co pozwala nam na ciągłe uszczelnianie programów ubezpieczeniowych naszych Klientów. Dodatkowo uwzględniając specyfikę działalności transportowej pamiętamy, iż szybkie rozliczenie się z kontrahentem w przypadku uszkodzenia towaru, niewątpliwie wpływa na wzrost zaufania do firmy i na jej postrzeganie na rynku usług transportowych.

Na etapie szkody uwzględniamy nie tylko przepisy aktów prawnych, ale mamy także na uwadze relacje handlowe naszych Klientów ze swoimi zleceniodawcami.


Pozostałe produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla branży transportowej

Proponowany spójny program ubezpieczenia może zawierać następujące ryzyka:

 • Program ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Program ubezpieczenia OC spedytora
 • Program ubezpieczenia OC spedytora z przewoźnikiem umownym
 • Program ubezpieczenia CARGO – on-line lub Cargo standardowe – polisa roczna
 • Program ubezpieczenia OC działalności
 • Program ubezpieczeń majątkowych
 • Program ubezpieczenia floty
 • Program ubezpieczeń nadwyżkowych – ponad obowiązkową sumę ubezpieczenia
 • Program ubezpieczenia szkód środowiskowych
 • Program grupowego ubezpieczenia na życie
 • Program ubezpieczeń NW dla kierowców
 • Program ubezpieczeń kosztów leczenia za granicą
 • Program ubezpieczenia ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie kabotażowe w Niemczech i Unii Europejskiej
Transportation

Skontaktuj się z nami