Branża drzewna

W okresie ostatnich kilku lat obserwujemy na rynku ubezpieczeniowym znaczne zaostrzenie polityki oceny ryzyka przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciele dokonują selekcji klientów unikając ubezpieczania przedsiębiorstw z trudnych branż takich jak drzewna, papiernicza, recykling, tworzywa sztuczna. Często spotykamy się z sytuacją, iż Klient pozostaje bez ochrony z uwagi na fakt, iż żaden z ubezpieczycieli majątkowych nie jest zainteresowany jego ubezpieczeniem.

Duży wpływ na taką sytuację ma między innymi to, iż ubezpieczyciele wymagają lepszych zabezpieczeń przeciwpożarowych takich jak SAP, tryskacze, systemy wykrywania iskier, które są standardem w krajach Unii Europejskiej, u nas jednak rzadko spotykane ze względu na wysokie koszty montażu oraz zwiększającą się ilość pożarów w tych branżach obserwowana w ostatnich latach.

Od wielu lat tworzymy programy ubezpieczeniowe dla branży drzewnej

Donoria posiada wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniu branży drzewnej, które pozwala nam na dokładne poznanie specyfiki i zagrożeń związanych z działalnością tej branży co się przekłada na wypracowanie takiego programu ubezpieczeniowego, który daje Klientowi pewność, iż powierzone nam mienie jest w pełni chronione.

W zakładach drzewnych prowadzone są procesy technologiczne, w wyniku których mogą powstawać niebezpieczne mieszaniny pyłów i oparów z powietrzem tworząc atmosfery wybuchowe. 
Poza standardową obsługą brokerską przeprowadzamy ubezpieczeniowe audyty z udziałem inżynierów do technicznej oceny ryzyka, co pozwala na zminimalizowanie powyższych zagrożeń.

Nasza współpraca ze stałymi ubezpieczycielami dodatkowo daje możliwość uzyskania środków finansowych z przeznaczeniem na działania prewencyjne, co dodatkowo wpływa na obniżenie kosztów ubezpieczenia.
 

Ryzyka w ramach programu ubezpieczeniowego dedykowane Klientom z branży drzewnej
  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie od utraty zysku (Business Interruption)
  • Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (Mlop)
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
  • Ubezpieczenie product recall
  • Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Nie znalazłeś tego co Cię interesuje? Bez obaw. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.
 

drzewa leśne skierowane do góry

Skontaktuj się z nami