Co nas wyróżnia

drogi salon

Wspierając naszych Klientów, oferujemy możliwość skorzystania z usług zawodowych rzeczoznawców

Do zbudowania realnego zakresu ochrony istotne jest ustalenie odpowiedniej wartości ubezpieczanego majątku, pozwalające na jego odtworzenie w przypadku zaistnienia szkody.

Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów, których majątek stanowił przedmiot rozmaitych operacji finansowych takich jak choćby nabycie przedsiębiorstwa czy wniesienie aportu.

inspection_records_0.png

Myśląc o bezpieczeństwie naszych Klientów zapewniamy profesjonalną obsługę prawną oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń

Myśląc o bezpieczeństwie naszych Klientów zapewniamy profesjonalną obsługę prawną oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń
Istotnym elementem wyróżniającym naszą Spółkę na rynku brokerskim jest możliwość korzystania przez naszych Klientów z usług Kancelarii Prawnej, specjalizującej się w prawie ubezpieczeń gospodarczych.

competing_for_talent_1.png

Wyposażamy naszych Klientów w narzędzia zwiększające skuteczność ochrony oraz wspierające realizowany przez nas proces obsługi

Prowadzimy szkolenia w zakresie nadzoru, kontroli i bieżącej obsługi ubezpieczeń dla pracowników naszych Klientów. Podejmowane przez nas działania informacyjne istotnie wpływają na zwiększenie efektywności współpracy przy realizacji konkretnych programów ubezpieczeniowych.

woman_using_a_laptop.png

Nasi Klienci mają dostęp do platformy internetowej, która umożliwia monitorowanie statusu swojej szkody

Likwidacja szkód wiąże się niekiedy z zaawansowaną procedurą oraz wielopłaszczyznowym postępowaniem. W celu dostarczenia naszym Klientom pełnej wiedzy dot. poszczególnych etapów procesu likwidacji szkód udostępniamy platformę internetową, która gwarantuje stały dostęp do informacji z zakresu stanu likwidowanej szkody.

W celu ochrony danych naszych Klientów dostęp do platformy jest możliwy tylko po zalogowaniu się przy użyciu wcześniej otrzymanego loginu i hasła. Nasi Klienci, którzy chcieliby skorzystać z platformy online powinni zgłosić się do swojego opiekuna w celu nadania dedykowanego loginu i hasła.

Pamiętaj! Likwidacja szkód online to platforma internetowa, z której korzystanie nie wiąże się
z jakąkolwiek dodatkową płatnością.

monitoring_polis.png

Nasi Klienci mają stały dostęp do platformy internetowej, która umożliwia monitoring aktualnych polis

Administrowanie polisami wiąże się z koniecznością monitorowania polis pod kątem zakresu ochrony, okresów zawarcia umowy ubezpieczenia, wysokości składek oraz wielu innych kluczowych kwestii.
W celu ułatwienia procesu administrowania udostępniamy naszym Klientom platformę online, która stanowi kompleksowe i rzetelne źródło informacji na temat obecnie obowiązujących polis.

Pamiętaj! Monitoring polis to platforma internetowa, z której korzystanie nie wiąże się z jakąkolwiek dodatkową płatnością.