Co nas wyróżnia

luxurious room

Wspierając naszych Klientów, oferujemy możliwość skorzystania z usług zawodowych rzeczoznawców

Do zbudowania realnego zakresu ochrony istotne jest ustalenie odpowiedniej wartości ubezpieczanego majątku, pozwalające na jego odtworzenie w przypadku zaistnienia szkody.

Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów, których majątek stanowił przedmiot rozmaitych operacji finansowych takich jak choćby nabycie przedsiębiorstwa czy wniesienie aportu.

Myśląc o bezpieczeństwie naszych Klientów zapewniamy profesjonalną obsługę prawną oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń

Istotnym elementem wyróżniającym naszą Spółkę na rynku brokerskim jest możliwość korzystania przez naszych Klientów z usług Kancelarii Prawnej, specjalizującej się w prawie ubezpieczeń gospodarczych.

 

Filing cabinet
A group of young colleagues stand talking in a foyer

 

Wyposażamy naszych Klientów w narzędzia zwiększające skuteczność ochrony oraz wspierające realizowany przez nas proces obsługi

Prowadzimy szkolenia w zakresie nadzoru, kontroli i bieżącej obsługi ubezpieczeń dla pracowników naszych Klientów. Podejmowane przez nas działania informacyjne istotnie wpływają na zwiększenie efektywności współpracy przy realizacji konkretnych programów ubezpieczeniowych.

 

Nasi Klienci mają dostęp do platformy internetowej, która umożliwia monitorowanie statusu swojej szkody

Likwidacja szkód wiąże się niekiedy z zaawansowaną procedurą oraz wielopłaszczyznowym postępowaniem. W celu dostarczenia naszym Klientom pełnej wiedzy dot. poszczególnych etapów procesu likwidacji szkód udostępniamy platformę internetową, która gwarantuje stały dostęp do informacji z zakresu stanu likwidowanej szkody.

W celu ochrony danych naszych Klientów dostęp do platformy jest możliwy tylko po zalogowaniu się przy użyciu wcześniej otrzymanego loginu i hasła. Nasi Klienci, którzy chcieliby skorzystać z platformy online powinni zgłosić się do swojego opiekuna w celu nadania dedykowanego loginu i hasła.

Pamiętaj! Likwidacja szkód online to platforma internetowa, z której korzystanie nie wiąże się
z jakąkolwiek dodatkową płatnością.

 

A woman using a laptop

 

A woman makes notes from graphs on a computer screen

 

Nasi Klienci mają stały dostęp do platformy internetowej, która umożliwia monitoring aktualnych polis

Administrowanie polisami wiąże się z koniecznością monitorowania polis pod kątem zakresu ochrony, okresów zawarcia umowy ubezpieczenia, wysokości składek oraz wielu innych kluczowych kwestii.
W celu ułatwienia procesu administrowania udostępniamy naszym Klientom platformę online, która stanowi kompleksowe i rzetelne źródło informacji na temat obecnie obowiązujących polis.

Pamiętaj! Monitoring polis to platforma internetowa, z której korzystanie nie wiąże się z jakąkolwiek dodatkową płatnością.