Informacja o brokerze

Prowadzimy działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń pod nazwą Howden Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. Ślusarska 7, 87-100 Toruń, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o numerze 1145/02.


Możesz zweryfikować naszą działalność

Broker ubezpieczeniowy Howden Polska S.A. wpisany jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 00001025/U. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych jest jawny, dostępny na stronie internetowej: www.knf.gov.pl w następującej lokalizacji: Podmioty -> Rejestry i ewidencje -> Rejestr brokerów. Potwierdzenie wpisu brokera do rejestru brokerów można uzyskać po wpisaniu danych brokera w oznaczonych miejscach (nazwa, numer w rejestrze, numer zezwolenia, dane adresowe) oraz zaznaczeniu, że chodzi o brokera ubezpieczeniowego, podmiot gospodarczy.

Wynagrodzenie

Wyłącznym wynagrodzeniem Howden Polska S.A. z tytułu wykonywania czynności brokerskich na rzecz Klienta jest prowizja wypłacana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń, uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej. Klient nie ponosi dodatkowo z własnych środków kosztów wynagrodzenia Howden Polska S.A. z tytułu wykonywania czynności brokerskich.