Rent-a-Car

Jako broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze flot różnej wielkości, poznaliśmy specyfikę i potrzeby branży rent-a-car.

Dostrzegamy realne zagrożenia na jakie narażone są firmy zajmujące się zarobkowym wynajmem samochodów. Dzięki temu postrzegamy ubezpieczenia dla branży RAC przez pryzmat szczególnych warunków i klauzul zapewniających faktyczną ochronę.

Wiemy doskonale z jakimi konsekwencjami wiąże się przywłaszczenie samochodu przez Klienta (posługującego się np. skradzionymi wcześniej dokumentami) czy szkody spowodowane przez kierowcę w stanie nietrzeźwości lub bez wymaganych uprawnień. Posiadamy wiedzę jak zapobiegać problemom przy szkodzie całkowitej, polegającym na różnicy pomiędzy wysokością odszkodowania z polisy AC, a wartością pojazdu wg leasingodawcy lub banku.

Audyt bieżących warunków ubezpieczenia

Dobrą praktyką w początkowej fazie współpracy jest wykonanie audytu obecnych polis. 
Pozwala on na weryfikację stanu faktycznego oraz wskazanie ewentualnych elementów ochrony ubezpieczeniowej wymagających poprawy.

Kompleksowy program ubezpieczenia

Kolejnym krokiem jest opracowanie programu ubezpieczenia uwzględniającego specyfikę branży 
oraz szczególne oczekiwania naszych Klientów.

Nie znalazłeś tego co Cię interesuje? Bez obaw. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.
 

rodzina wyskakuje z samochodu na śniegu

Skontaktuj się z nami