Ubezpieczenia zdrowotne

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne?

Celem ubezpieczenia zdrowotnego jest ułatwienie i usprawnienie dostępu do opieki medycznej. Pakiet medyczny gwarantuje szybki kontakt z wybranym specjalistą bez czekania miesiącami w kolejkach. Natychmiastowa pomoc i diagnoza mogą przyczynić się do wczesnego wykrycia chorób i skutecznego ich zwalczania, a także przyspieszyć leczenie powstałych już schorzeń.

Pakiety medyczne adresowane są do Pracodawców oraz za ich pośrednictwem do zatrudnionych 
w ich firmach Pracowników.

Cel programu zdrowotnego
 • Zapewnienie korzystania z usług dowolnie wybranego specjalisty – bez skierowania
 • Możliwość kontynuacji leczenia u wybranego lekarza
 • Zwrot poniesionych wydatków na podstawie rachunku, jeśli leczenie realizowane było poza wyznaczonymi placówkami
 • Możliwość wykonania koniecznych badań w dowolnej placówce
 • Krótki czas oczekiwania na wizytę

Etapy tworzenia programu zdrowotnego
 • Audyt ubezpieczeniowy mający na celu określenie potrzeb pracowników oraz odpowiednie dopasowanie zakresu świadczeń do potrzeb
 • Opracowanie koncepcji programu zdrowotnego dostosowanego do potrzeb i specyfiki Klienta
 • Negocjacje warunków z dostawcami programów zdrowotnych (zarówno Towarzystwami Ubezpieczeń oraz firmami oferującymi abonamenty medyczne)
 • Przeprowadzanie wyboru dostawcy programu zdrowotnego w uzgodnieniu z Klientem
 • Wsparcie w procesie wdrożenia programu (przygotowanie akcji informacyjnej, broszury, prezentacje)
   
Przykładowy zakres świadczeń programu zdrowotnego
 • Medycyna pracy
 • Dostęp do lekarzy specjalistów
 • Zabiegi ambulatoryjne
 • Badania diagnostyczne
 • Opieka stomatologiczna
 • Całodobowa infolinia medyczna
 • Całodobowa opieka ambulatoryjna
 • Kompleksowy przegląd stanu zdrowia
 • Domowe wizyty lekarskie i pielęgniarskie
 • Zabiegi rehabilitacyjne
 • Pakiety rodzinne (objęcie pakietem współmałżonka, partnera i dzieci)
 • Moduł szpitalny
 • Szczepienia
 • Transport medyczny

Korzyści dla Pracodawcy
 • Rzeczywiste zmniejszenie absencji chorobowej w pracy poprzez wczesną diagnostykę i szybką interwencję leczniczą
 • Dostęp do lekarzy specjalistów w terminach odpowiadających pacjentom
 • Łatwy i wygodny sposób umawiania wizyt bez dodatkowego dnia wolnego
 • Rozbudowa świadczeń pracowniczych jako sposób na urozmaicenie systemów motywacji pozapłacowej
 • Możliwość aktywnego kształtowania polityki personalnej poprzez różnicowanie wariantów dla określonych grup pracowników
 • Narzędzie motywacyjne, zwiększające zaangażowanie i przywiązanie pracownika do firmy
 • Składka jest kosztem uzyskania przychodu dla Pracodawcy
 • Pełna organizacja i finansowanie obowiązkowych badań z zakresu Medycyny Pracy
   
Korzyści dla Pracownika
 • Nielimitowany dostęp do placówek medycznych
 • Nielimitowane porady lekarzy specjalistów – bez skierowania
 • Nielimitowany, szeroki zakres badań diagnostycznych
 • Możliwość łatwego korzystania z usług medycznych na ternie kraju
 • Szybki i prosty sposób rezerwacji wizyt i badań przez Internet, dedykowane infolinie, aplikacje mobilne lub bezpośrednio w wybranej placówce medycznej
 • Gwarancja krótkich terminów realizacji umówionych wizyt
 • Możliwość zapewnienia opieki medycznej rodzinie – dla współmałżonka, partnera oraz dzieci
 • Dogodna lokalizacja placówek medycznych
 • Wyniki badań dostępne online
Doctor in green scrubs

Skontaktuj się z nami