Transport Spedycja Logistyka

Jesteśmy świadomi, że działanie w branży TSL wiąże się z dużym ryzykiem. Nasze rozwiązania mają na celu zabezpieczenie interesów Klientów z sektora usług przewozowych, spedycyjnych i logistycznych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, szkód i roszczeń.
 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów, silnej pozycji negocjacyjnej, znajomości branży oraz praktyce w obsłudze szkód transportowych, Klientom z sektora TSL możemy zaoferować:

 • Analizę ryzyk występujących w związku z prowadzoną działalnością
 • Analizę i doradztwo w zakresie metod transferu ryzyka, obowiązujących wymogów kontraktowych, regulaminów pracy
 • Opracowanie kompleksowego programu ubezpieczenia, dostosowanego do potrzeb Klienta 
  w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, spedytora, przewoźnika umownego, ubezpieczeń ładunków w transporcie (cargo), a także ubezpieczeń dla operatorów magazynowo - logistycznych (OC przechowawcy, ubezpieczenie mienia przechowywanego od wszystkich ryzyk)
 • Obsługę roszczeń odszkodowawczych, włącznie z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej
 • Administrowanie dokumentacją ubezpieczeniową
 • Narzędzia IT pozwalające na pełne raportowanie obsługi wdrożonego programu ubezpieczenia (raporty szkodowe, informacja o odnowieniach, płatnościach, dostęp do polis on-line)
 • Obsługę programów dedykowanych spedytorom (platforma cargopolisa.pl) – zawieranie ubezpieczeń on-line
   

Nie znalazłeś tego co Cię interesuje? Bez obaw. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.

ciężarówka na drogowym zdjęciu lotniczym

Skontaktuj się z nami