Ubezpieczenia podatkowe

Zminimalizuj ryzyko błędów swoich i urzędników

Jednym z ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest otoczenie prawne, a w szczególności ryzyko związane z poziomem skomplikowania i niestabilności regulacji podatkowych. Świadczą o tym między innymi rozbieżności w wydawanych interpretacjach podatkowych, czy ilość interpretacji uchylonych, uznanych za nieprawidłowe. 

Sytuacje z życia pokazują, że przedsiębiorcy są narażeni nie tylko na ryzyko własnych błędów, ale także błędów urzędników. Według raportu „International Tax Competitiveness Index” przygotowanego przez organizację Tax Foundation, oceniającego konkurencyjność systemu podatkowego, Polska znalazła się na odległym 34. miejscu, wśród 36 państw OECD.

Przykładowe obszary ryzyka podatkowego, na które zwracamy szczególną uwagę to:
niejasne przepisy nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR), zarówno transgranicznych jak i krajowych, bardzo restrykcyjne obowiązki w zakresie raportowania cen transferowych, obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności „split payment”, czy też ciągłe zmiany wprowadzane w jednolitych plikach kontrolnych. 

W odpowiedzi na tego rodzaju niepewność, na polskim rynku ubezpieczeniowym pojawiły się następujące produkty pozwalające minimalizować ryzyko poniesienia konsekwencji na gruncie prawa podatkowego:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności karnoskarbowej – produkt dedykowany osobom fizycznym, które z związku z obowiązkami zawodowymi są narażone na zarzuty karnoskarbowe (pracownicy wykonujący czynności księgowe, główni księgowi, zarząd). Ubezpieczenie pokrywa zarówno koszty obrony, jak i refundację grzywien i kar pieniężnych nakładanych w tym postępowaniu. Ubezpieczenie to pokrywa także odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy w związku z wykonywanymi czynnościami w obszarze finansowo-księgowym
  • Ubezpieczenie pomocy w sporach podatkowych – produkt dedykowany przedsiębiorstwom i pokrywający koszty pomocy prawnej w sporach podatkowych, a także w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, udzielanej przez dedykowane, uznane na polskim rynku podmioty doradztwa podatkowego. Polisa określa maksymalną liczbę sporów w okresie ubezpieczenia.

Nie tylko zarząd odpowiada za swoje decyzje

Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce działających w formie spółki kapitałowej posiada ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz (D&O), które pokrywa koszty obrony ubezpieczonych osób w postępowaniach sądowych, także karnoskarbowych. D&O nie chroni już jednak osób spoza kadry zarządzającej, które również ponoszą coraz większe ryzyko. Nie refunduje też kar nałożonych na podstawie kodeksu karno-skarbowego. Dlatego coraz więcej spółek kapitałowych rozważa uzupełnienie ochrony o polisy podatkowe. W przypadku postawienia zarzutu pracownikowi, ochrona zapewniona przez pracodawcę w formie polisy, będzie stanowiła także istotne zabezpieczenie dla przedsiębiorstwa przed dalszymi skutkami tej sytuacji.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w innej formie niż spółka kapitałowa, dla których polisa D&O jest aktualnie niedostępna, mogą zapewnić sobie ochronę w sporze z organami podatkowymi, zawierając polisy podatkowe dedykowane wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej.

Pomoc publiczna - ubezpieczenia na czasie

Wiele wątpliwości i ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji rodzą też kontrole związane z otrzymywaniem pomocy publicznej w ramach wsparcia dla przedsiębiorstw w kryzysie wywołanym pandemią. W przypadku przedsiębiorstw, które korzystały ze wsparcia, powyższe produkty powinny zostać uzupełnione o odpowiednie rozszerzenia, które pomogą zminimalizować ryzyko wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w korzystaniu z pomocy publicznej.

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji 

Zakres ubezpieczenia od ryzyk podatkowych powinien zawierać rozszerzenia adekwatne do ponoszonego ryzyka. W skonstruowaniu polis odpowiadających Państwa potrzebom pomogą brokerzy Howden.
 

Skontaktuj się z nami

Chcesz zgłosić szkodę, kliknij tutaj.

Chcesz znaleźć konkretną osobę, kliknij tutaj.

Chcesz aplikować do pracy w Howden, kliknij tutaj.

Kontakt dla mediów, kliknij tutaj


Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas 
+48 56 471 10 10

Czy jesteś Klientem:

Przeczytaj naszą Politykę prywatności i zaznacz, aby potwierdzić.

CAPTCHA
9 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.