Ubezpieczenia finansowe

Gwarancje ubezpieczeniowe
 

Obecnie bardzo popularną formą zabezpieczenia zapłaty wierzytelności jest gwarancja ubezpieczeniowa. Jest ona najczęściej  stosowana jako alternatywa dla kaucji. Najczęstszymi rodzajami gwarancji ubezpieczeniowych są:

  • Gwarancja zapłaty wadium
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek
  • Gwarancja zwrotu zaliczki           

Instrumenty te są tak samo silnym i łatwym do zrealizowania zabezpieczeniem jak kaucja. Gwarancja ubezpieczeniowa minimalizuje ryzyko niezrealizowania umowy, zwiększa płynność finansową firmy, a co za tym idzie zwiększa zyskowność firmy. Gwarancja ubezpieczeniowa jest zabezpieczeniem korzystnym dla obu stron. Z jednej strony stanowi potwierdzenie wiarygodności zlecającego gwarancję, a z drugiej beneficjentowi gwarancji daje pewność zaspokojenia roszczenia zabezpieczonego gwarancją.

Pojedyncza gwarancja ubezpieczeniowa

Produkt ten przeznaczony jest dla firm, u których sporadycznie występuje zapotrzebowanie na tego typu ubezpieczenie finansowe. Oferujemy sprawne pozyskanie ofert z rynku ubezpieczeniowego oraz pomoc w poniższych kwestiach:

  • Skompletowanie i uzupełnienie odpowiedniej dokumentacji
  • Analiza wstępna sytuacji finansowej przedsiębiorstw ubiegających się o ubezpieczenia tego typu
  • Pomoc w identyfikacji ryzyka jakie miałoby zostać zabezpieczone gwarancją ubezpieczeniową
  • Bezpośrednie ustalanie wzorów treści gwarancji ubezpieczeniowych z Beneficjentami gwarancji
  • Sformalizowanie wybranej oferty i dostarczenia gwarancji ubezpieczeniowej

Limit na gwarancje ubezpieczeniowe

Limity gwarancyjne to uproszczona forma korzystania z ubezpieczeń finansowych. Procedura otrzymania oferty na limit gwarancyjny wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów narzuconych ze strony towarzystw ubezpieczeniowych. Uzyskanie limitów na gwarancje kontraktowe za naszym pośrednictwem przebiega sprawienie, a co za tym idzie przyspiesza proces uzyskania ofert z rynku. Oferty przygotowywane są indywidualnie dla każdego Klienta.

Nasza pomoc nie kończy się jedynie na pozyskaniu oferty. Poprzez uzyskanie limitu na gwarancje kontraktowe nasi Klienci pozyskują partnera, który kompleksowo dba o sprawną obsługę limitu. Klienci uzyskują pomoc w zakresie kompletowania dokumentacji, szybkiego uzyskiwania gwarancji ubezpieczeniowych i ich dostarczeniu, analizowania ryzyka wynikającego z kontraktów, pomoc w zakresie ustalania treści gwarancji pomiędzy stronami kontraktu, reprezentacji interesów Klienta przed ubezpieczycielami oraz Beneficjentami gwarancji.

Ubezpieczenie należności handlowych

Obecnie z uwagi na niestabilność gospodarczą najskuteczniejszą metodą ograniczenia ryzyka niewypłacalności kontrahentów jest zwarcie ubezpieczenia należności handlowych (tzw. Kredyt kupiecki).

Oferujemy przygotowanie programu ubezpieczeniowego uwzględniającego indywidualnie potrzeby każdego Klienta. Uzyskane oferty z rynku ubezpieczeń analizujemy pod kątem merytorycznym oraz kosztowym, pomagamy wybrać ubezpieczyciela, a w konsekwencji wspieramy i doradzamy w trakcie obowiązywania umowy.

Finance

Skontaktuj się z nami