Odnawialne Źródła Energii

Zaawansowane procesy dekarbonizacji, rosnąca świadomość zmian klimatycznych i drożejąca energia sprawiły, że Odnawialne Źródła Energii (OZE) stanowią obecnie najszybciej rozwijający się sektor branży energetycznej. Najszybciej rosną inwestycje w fotowoltaikę.

Na koniec 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła 4 GW, co uplasowało to Polskę na 4. miejscu pod względem przyrostu mocy PV w Unii Europejskiej.

Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej ta tendencja będzie utrzymywać się w kolejnych latach.

Dynamiczny rozwój Fotowoltaiki będzie równoważył dominujące dotychczas źródła energii odnawialnej, jak elektrownie wiatrowe, wodne i na biomasę. Rozwojowi OZE sprzyjają preferencyjne kredyty i dotacje, co tworzy dodatjową zachętę dla inwestycji

Dlaczego to dla nas ważne? Bo zależy nam na naszej planecie. Tworzymy więc programy ubezpieczeniowe dla branży OZE

Jako broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, specjalizujący się również w branży Odnawialnych Źródeł Energii, realizujemy innowacyjne programy ubezpieczeniowe   dedykowane wszystkim uczestnikom rynku OZE.

Stawiamy na niestandardowe warunki, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, z widoczną przewagą konkurencyjną. Nsze programy kierujemy do producentów, dystrybutorów, inwestorów, instalatorów i prosumentów.

Nasze doświadczenie pozwala nam realizować specjalistyczne usługi polegające m. in. na ocenie bezpieczeństwa realizowanych i istniejących inwestycji oraz obsłudze procesu likwidacji szkód.

Howden Donoria wspiera Klientów w otoczeniu przyspieszonego wzrostu inwestycji w OZE a co za tym idzie również rosnącego ryzyka.

Wyspecjalizowane produkty ubezpieczeniowe dotyczą ochrony:

  • instalacji fotowoltaicznych
  • pomp ciepła
  • farm wiatrowych
  • elektrowni wodnych
  • biogazowni

Ryzyka w ramach programu ubezpieczeniowego dedykowane Klientom z branży OZE: 

  • specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla różnych typów energii odnawialnych, obejmujące ochroną zarówno zdarzenia losowe, szkody mechaniczne, przerwy w działalności jak i utratę efektywności.
  • ubezpieczenie ryzyk budowy - montażu (CAR/EAR)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • gwarancje ubezpieczeniowe
  • inne rodzaje ubezpieczeń eksploatacyjnych

Skontaktuj się z nami

Chcesz zgłosić szkodę, kliknij tutaj.

Chcesz znaleźć konkretną osobę, kliknij tutaj.

Chcesz aplikować do pracy w Howden Donoria, kliknij tutaj.

Kontakt dla mediów, kliknij tutaj


Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas 
+48 56 471 10 10

Czy jesteś:

Przeczytaj naszą Politykę prywatności i zaznacz, aby potwierdzić.