Τα γραφεία μας

Έχουμε τρία γραφεία Howden Matrix

 

Athens, Greece (Matrix headquarters)

1 Kifissias Avenue 115 23, Athens, Greece

t: +30 210 3390 354

Nicosia, Cyprus

178 Athalassas Avenue, Strovolos, Nicosia

t: +357 22516751

Johannesburg, South Africa

24 Peter Place, Lyme Park Bryanston, Johannesburg

t: +27 (11) 2442020