Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης - D&O

Συνυπευθυνότητα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τους διευθυντές και τα στελέχη ενός οργανισμού: και με τη λογική αυτή, μπορεί να βρεθείτε κατηγορούμενοι σε δικαστικό αγώνα για κάτι που έκανε ο/η συνάδελφός σας, ακόμη κι εάν εσείς δεν το γνωρίζατε. Το ασφαλιστήριο D&O σας προστατεύει από απαιτήσεις που εγείρονται απέναντι σε εσάς ή στους συναδέλφους σας διευθύνοντες και που αφορούν στο εύρος των καθημερινών σας καθηκόντων και δραστηριοτήτων.


Υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές, πρόθυμες να αναλάβουν έναν τέτοιο κίνδυνο. Πώς όμως θα επιλέξετε την κατάλληλη; Ο εξειδικευμένος σύμβουλος της Howden θα κάνει ενδελεχή έρευνα για να σας εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία στην πλέον ανταγωνιστική τιμή. 

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο D&O

Σε περίπτωση όπου η αγωγή γίνεται προσωπικά εναντίον ενός στελέχους της εταιρίας σας, η ασφάλιση D&O θα καλύψει το κόστος υπεράσπισης, καθώς και την όποια σχετική αποζημίωση ή συμβιβασμό.

Οποιαδήποτε κατηγορία εξαπολύεται από τρίτο πρόσωπο εναντίον ενός διευθυντικού ή εκτελεστικού στελέχους, όσο αβάσιμη κι αν είναι, θα πρέπει να τυγχάνει σοβαρής υπεράσπισης. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση, μπορεί να έχει δυσάρεστη έκβαση για τον εναγόμενο και την εταιρία που εκπροσωπεί.

 • Κάλυψη ευθυνών που απορρέουν από εργατικές πρακτικές 
 • Έξοδα προετοιμασίας και παράστασης των στελεχών σε επίσημη έρευνα
 • Απαιτήσεις που αφορούν στην έκδοση ή/και διαπραγμάτευση μετοχών (εισηγμένες)
 • Κάλυψη απερχόμενων / συνταξιοδοτημένων στελεχών
 • Έξοδα διαχείρισης κρίσης

 

Πως προκύπτουν αυτές οι απαιτήσεις;

Οι ευθύνες των στελεχών σήμερα είναι απεριόριστες και πολύπλευρες: απέναντι στους μετόχους, στις ρυθμιστικές αρχές και την κοινωνία. Οι μέτοχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να τους ενάγουν, και πολύ συχνά το κάνουν. 

Ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια τα στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται καθημερινά να λάβουν σημαντικές αποφάσεις στις οποίες πρέπει να συνεκτιμώνται εκτός από τα έννομα συμφέροντα των μετόχων και το καταστατικό της επιχείρησης, οι συνθήκες αγοράς, η οικονομική ευρωστία της επιχείρησης, ο ανταγωνισμός, οι εργασιακές σχέσεις, οι κανονισμοί συμμόρφωσης καθώς και οι εγχώριες και διεθνείς νομοθεσίες. 


Άλλες πιθανές περιπτώσεις αποζημίωσης

 • Στελέχη που συμμετέχουν σε ΔΣ ανεξάρτητων οργανισμών

 • Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας, σεξουαλική παρενόχληση ή διακριτική μεταχείριση

 • Δημόσια εγγραφή

Οι ευθύνες των στελεχών είναι επομένως πολύπλευρες, απέναντι στους μετόχους, στις ρυθμιστικές αρχές και την κοινωνία. Επιπλέον, οι διευθυντές και τα μέλη της διοίκησης καθίστανται υπεύθυνα για όσα πράττουν, αλλά και για όσα παραλείπουν να πράξουν, καθώς και για τις πράξεις των συναδέλφων τους. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην αναγκαιότητα της σωστής ασφαλιστικής κάλυψης, που επιτρέπει στις διοικήσεις να ασκούν τα καθήκοντά τους με αυτοπεποίθηση.

 

Οι καλύψεις του D&O και ποια σημεία χρήζουν προσοχής

 • Αποζημιώσεις σε τρίτους, όπως προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις ή διακανονισμούς
 • Νομικά Έξοδα / Έξοδα Υπεράσπισης
 • Έξοδα προετοιμασίας και παράστασης των στελεχών σε έρευνα
 • Κάλυψη ευθυνών που απορρέουν από εργατικές πρακτικές
 • Δαπάνες που σχετίζονται με διαδικασίες έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών συμβούλων
 • Εύλογα έξοδα για την έκδοση εγγυοδοσίας
Επεκτάσεις
 • Κόστος διαχείρισης κανονιστικής κρίσης
 • Έξοδα έκδοσης σε άλλη Αρχή
 • Επείγοντα έξοδα
 • Αστικές ποινές & πρόστιμα
 • Ευθύνη στελεχών σε ανεξάρτητους οργανισμούς
 • Κάλυψη αναδρομικής ισχύος
 • Έξοδα υπεράσπισης για λάθη ή παραλείψεις που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Προστατεύστε την οικογένειά σας από τη δουλειά σας

Ας μιλήσουμε...

+30 210 3390 354

Εμείς θα σας φέρουμε σε επαφή με το άτομο που μπορεί να σας βοηθήσει καλύτερα.

Επικοινωνία Howden Greece Insurance & Reinsurance Brokers (GEMI No. 069057903000)  
 

Kαλέστε μας στο+30 210 3390 354  ή στείλτε μας ένα μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας


Επισκεφθείτε τα Κεντρικά Γραφεία της Howden Hellas: Κηφισίας 1, Αθήνα 115 23. Η Howden Hellas έχει γραφεία στην Κύπρο και στην Νότιο Αφρική. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των γραφείων μας εδώ

Are you a:
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.