Νοσοκομεία & Κλινικές

Φροντίζουμε για την ασφαλιστική κάλυψη των περισσότερων από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές μονάδες υγείας – νοσοκομεία και κλινικές -, καθώς και του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού τους.

Παρέχουμε κορυφαίες λύσεις για το σύνολο των αναγκών της κάθε μονάδας.