Μεγάλα Έργα

H Howden λειτουργεί ως σύμβουλος των μεγαλύτερων κατασκευαστικών και επενδυτικών εταιριών, δικηγορικών γραφείων και αντιπροσώπων, σε ό,τι αφορά στα μεγάλα κατασκευαστικά και μηχανολογικά έργα που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να χτίσουμε μαζί σας ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα σας παρέχει προστασία καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε συμβουλευτικές και ελεγκτικές – due diligence – υπηρεσίες στους αναδόχους, στους χρηματοδοτικούς φορείς, καθώς και στους κυρίους του έργου. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων για έργα στα οποία εμπλέκονται δανειστές και χρηματοδότες και διέπονται από τους πλέον αυστηρούς συμβατικούς όρους.

Μεταξύ των έργων στα οποία έχουμε εμπλακεί, συγκαταλέγονται:

 • Υποδομές, αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, σιδηροδρομικές γραμμές, γέφυρες
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ανακυκλώσιμη ενέργεια και βιομάζα
 • Μεικτά αναπτυξιακά έργα
 • Μονάδες παραγωγής ενέργειας
 • Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες
Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς


Συνεργαζόμαστε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενός μεγάλου έργου: τον φορέα προώθησης, τον κατασκευαστή, τον εργολάβο και τους υπεργολάβους, τους δανειστές και όλους τους επίσημα σχετιζόμενους με αυτό.


Ακολουθούμε μία «υβριδική» προσέγγιση και παρέχουμε ένα ολιστικό πρόγραμμα που καλύπτει όλο το φάσμα των κινδύνων, περιορίζοντας έτσι τα κενά και επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακος.

 • Εξετάζουμε τα συμβόλαια του έργου σε σχέση με τον κίνδυνο, τις επισφάλειες και την ασφαλιστική τους κάλυψη.
 • Χτίζουμε το ασφαλιστήριο πρόγραμμα.
 • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την ασφάλιση του έργου και διαχειριζόμαστε τον σχετικό διαγωνισμό, με στόχο να επιτύχουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους.
 • Υποστηρίζουμε το σχεδιασμό της διαχείρισης κινδύνων.
 • Διασφαλίζουμε τη σωστή τοποθέτηση του κινδύνου και της επαγγελματικής ευθύνης, με στόχο όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να είναι σωστά ασφαλισμένα.
 • Διαχειριζόμαστε τις ζημίες.
 • Έχουμε τη συνολική εποπτεία του ασφαλιστικού προγράμματος.

Επειδή τα μεγαλόπνοα σχέδια, μπορούν γρήγορα να εξελιχθούν σε αγώνα μετ’ εμποδίων και να κολλήσουν σε ατελείωτες λεπτομέρειες, χρειάζεστε έμπειρους συμβούλους, που μπορούν να δώσουν γρήγορα, άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου.