Πολιτικοί Κίνδυνοι

Είτε πρόκειται για αναπτυσσόμενες είτε για αναπτυγμένες οικονομίες, η πολιτική αβεβαιότητα αποτελεί σοβαρή απειλή για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Σε έναν κόσμο που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ακόμη και ο πλέον προσεκτικός προγραμματισμός, δεν δύναται να συμπεριλάβει κάθε ενδεχόμενο έκπληξης, ούτε βέβαια και τις οικονομικές του συνέπειες. 

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι η ασφάλιση Πολιτικών Κινδύνων είναι απαραίτητο μέτρο προστασίας των επενδυτών απέναντι σε πολιτικά γεγονότα ανωτέρας βίας. Μέσω της κάλυψης αυτής μπορείτε να ξεκλειδώστε κάθε αγορά και να διευρύνετε το επενδυτικό σας πεδίο, χωρίς να φοβάστε το μέλλον.

Οι εξειδικευμένοι στους Πολιτικούς Κινδύνους brokers της Howden Hellas δημιουργούν το ασφαλιστήριο που καλύπτει ολοκληρωμένα εμπορικές δραστηριότητες, τράπεζες, κατασκευαστικές και, ολοένα και περισσότερο, εταιρίες επενδύσεων.

Η ασφάλιση Πολιτικών κινδύνων σας παρέχει, μεταξύ άλλων κάλυψη για:
  • Πόλεμο
  • Πολιτικές ταραχές 
  • Απαλλοτρίωση
  • Μη μετατρεψιμότητα νομίσματος 
  • Αθέτηση συμβολαίου από κυρίαρχες οντότητες

Με την ασφάλιση Πολιτικών Κινδύνων μπορείτε να ασφαλίσετε την αγοραστική αξία της επένδυσής σας. Από τη στιγμή που οποιαδήποτε υποτίμησή της προέρχεται από την κρατούσα πολιτική κατάσταση, είστε απόλυτα προστατευμένοι. 

A view of Bogota from above

Οι θαρραλέες επιχειρηματικές αποφάσεις μπορούν να είναι περιορισμένου ρίσκου

Επεκτείνετε σήμερα τη δραστηριότητά σας στις αναπτυσσόμενες αγορές, χωρίς να διακινδυνεύσετε τα κεφάλαιά σας.