Ιχθυοκαλλιέργειες

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ακμάζοντα τομέα, με μέλλον και μεγάλο πεδίο ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, καθώς αλλάζει το νομικό πλαίσιο, αλλά και το κλίμα, αλλάζουν και οι κίνδυνοι που καλείστε να αντιμετωπίσετε. Εμπιστευτείτε, λοιπόν, τον broker με την εξειδικευμένη γνώση. 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όσο και σε όλο τον κόσμο. Η αύξηση του πληθυσμού στον πλανήτη μας και η υπεραλιεία των θαλασσών μας, τοποθετούν τις φάρμες ιχθυοκαλλιέργειας, ως μία από τις σημαντικότερες πηγές υγιεινής και βιώσιμης διατροφής. 

Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει πολλούς κινδύνους. Φυσικά φαινόμενα, περιβαλλοντικές και ανθρώπινες καταστροφές μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την παραγωγή, αλλά και κατά τη μεταφορά. Κι όταν υπάρχουν στο τραπέζι τόσοι πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, χρειάζεστε ασφάλιση στην οποία μπορείτε να βασίζεστε διαχρονικά. 

Στην Howden σας παρέχουμε ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για τις καλλιέργειες θαλάσσης και γλυκού νερού, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον σας προσφέρουμε, χωρίς επιβάρυνση, υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διασπορά και προστασία από οποιαδήποτε απειλή. 

 

Εξυπηρέτηση στα μέτρα σας

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τον συγκεκριμένο κλάδο, σε συνδυασμό με τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών διεθνώς, έχουν συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία, εξειδίκευση και βαθιά γνώση. Δεν σταματάμε όμως εδώ. 

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος τον τρόπο και τη διαδικασία λειτουργίας τους, καθώς και τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου που έχουν υιοθετήσει. Η πρακτική αυτή μας επιτρέπει να σας προτείνουμε ένα εξατομικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα, που, σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες risk management, θα καλύπτει πλήρως τις δικές σας ανάγκες. 

Επιπλέον έχουμε στη διάθεσή σας ανεξάρτητους εξωτερικούς συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να σας παρέχουν περαιτέρω υπηρεσίες σε ό,τι αφορά στη μείωση των κινδύνων που απειλούν την ομαλή λειτουργία της κάθε μονάδας. 

Τέλος, η Howden έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τους μεγαλύτερους ασφαλιστές και αντασφαλιστές που καλύπτουν τον περίπλοκο και σημαντικό κλάδο των Ιχθυοκαλλιεργειών. 

 

Καλύπτουμε κινδύνους που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Θνησιμότητα ζωικού κεφαλαίου (offshore & onshore)
  • Πλωτό εξοπλισμό
  • Ρυμούλκηση κλωβών
  • Μεταφορά ζωικού κεφαλαίου
  • Εκκολαπτήρια και νεοσσούς