Ιδιώτες υψηλού εισοδήματος

An attractive older couple sits on a picnic blanket by the sea with their daughter and grandson. They are all smiling, and the man looks out at the sea

Γνωρίζουμε, πως όταν πρόκειται για την οικογένειά σας, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Γι’ αυτό και είμαστε εδώ, για να σας προσφέρουμε κορυφαία ασφαλιστική κάλυψη, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και στον τρόπο ζωής σας. 

«Θα ενσωματώσουμε όλες τις καλύψεις σε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο, με κοινή ημερομηνία ανανέωσης, ώστε να ασχολείστε με τα ασφαλιστήριά σας μόνον μία φορά τον χρόνο.