Mühendislik ve İnşaat Reasüransı

Özel mühendislik ve inşaat reasürans ekibimiz, sigorta sektöründe uzman eski sigortacılardan oluşmaktadır. Alanımızdaki uzmanlar olarak mühendislik ve inşaat sektörüne hızlı ve kapsamlı çözümler sunuyoruz.


Bunu:

 1. Müşterilerimiz için özel sigorta çözümleri tasarlayarak
 2. Müşterinin gereksinimlerinin analizini yaparak ve projeleri için risk yönetimi programları düzenleyerek
 3. Hızlı ödeme alma imkânı sunarak
 4. Finansal kurumlara, kredi verme süreçleriyle ilgili sigorta danışmanlığı hizmeti sağlayarak yapıyoruz.

Sigorta

Reasürans ve sigorta hizmetlerimiz şu başlıkları kapsamaktadır:

 • Tüm Montaj Riskleri
 • Tüm İnşaat Riskleri
 • Üçüncü Taraf Sorumluluğu
 • İnşaat Tesisleri ve Ekipmanı (CPE)
 • Proje Teslim Gecikmesi
 • Projenin Gecikmesinden Kaynaklı Kâr/Kira Kaybı
 • Makine Bozulması
 • Elektronik Teçhizat
 • On Yıllık Sorumluluk

Düzenlenen klasik sigortalar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şu başlıkları da kapsamaktadır:

 • Altyapılar ve üstyapılar
 • Karayolu ve demiryolu
 • Köprüler ve tüneller
 • Enerji üretim, iletim ve dağıtım hatları
 • Petrol, gaz ve petrokimya
 • Endüstriyel riskler ve iş süreci riskleri
 • Bina inşası
 • Doğal kaynak madenciliği ve işleme
 • Yıllık yüklenici programları
A woman in business attire stands against a plain background and smiles into the camera

Reasürans uzmanlarımızdan biriyle görüşün