Hasar Reasüransı

Hasar Sigortası ekibimiz, onlarca yıllık deneyime sahip sektör uzmanlarından oluşmaktadır. Uzmanlarımız, çeşitli sektörlerdeki şirketler için kapsamlı sorumluluk sigortaları sunmakta ve müşterilerimiz için özel çözümler geliştirmek üzere yerel ve küresel pazarlarla ortak çalışmaktadırlar.

Yerel sigorta şirketleri için Genel Sorumluluk, İşveren Sorumluluğu, Ürün Geri Çağırma gibi isteğe bağlı birçok reasürans desteği sunuyoruz. Ayrıca, uzun vadeli sorumluluk davaları için proaktif hasar yönetimi imkânı sağlıyor ve çeşitli müşterilerimize etkili çözümler sunmak üzere Reasürör ile Üçüncü Taraf Hasar Tespit Görevlisi’ni bir araya getiriyoruz.

Genel  Sorumluluk

Anlaşmazlıkların daha fazla yönlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Küçük bir kazanın büyük bir sigorta tazminatına dönüşme ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Çalışanları ve kamuoyunu korumak için ne kadar sıkı önlemler alınırsa alınsın, dünya genelindeki işletmeler birçok yönden risk altında bulunmaktadır.

Uzmanlığımızı uluslararası çapta ilaç, otomotiv, yiyecek ve içecek, enerji, tarım, kimya, inşaat ve büyük etkinlik mekânları dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki yüksek riskli sektörler için kullanıyoruz.

Howden, doğrudan veya reasürans esasına göre, geniş bir hizmet yelpazesi ve plasman yapısına ilişkin olarak uluslararası sorumluluk uzmanlığı sunmaktadır.

Sigorta

Ekibin geleneksel, kompleks ve yeni risklere karşı hizmet geliştirme kapasitesi, listedekiler de dahil olmak üzere birçok sektörden elde ettiği deneyim ve derin bilginin sonucudur.

 • Endüstriyel tesisler
 • Enerji ve elektrik üretim şirketleri
 • Petrol ve gaz
 • İnşaat/Madencilik
 • Oteller
 • İmalat ve ürün tedariği
 • Perakendeciler
 • Telekomünikasyon/Teknoloji şirketleri

İşveren Sorumluluğu

İşveren Sorumluluğu Sigortası, işverene, mevcut ve eski çalışanları ile istihdam etmeyi düşündüğü çalışan adaylarının ödeme taleplerine karşı koruma sağlamaktadır.

Nerede olurlarsa olsunlar, tüm işverenler, geçmişteki, şimdiki veya gelecekteki çalışanlarından böyle bir hukuki teşebbüsün gelmesi ihtimaliyle yüzleşmek zorundadırlar. İddia asılsız veya kurgu bile olsa, bir hukuki savunma hem zamanı hem finansal kaynakları tüketmesi sebebiyle ciddi maliyet yaratabilir.

Bu masraflar ve nihai uzlaşma giderleri, İşveren Sorumluluk poliçesi sayesinde sigorta şirketine aktarılabilir. Türk İşveren Sorumluluğu Genel Şartları’na uygun, İşveren Sorumluluğu için özgün reasürans çözümlerimiz, manevi tazminat ve meslek hastalığı gibi hususlarda sigorta kapsamını genişleterek müşterilerimizin portföylerine büyük bir katma değer sağlamaktadır.

Ürün Geri Çağırma

Kusurlu ürünlere ilişkin söylentiler ve görüntüler saniyeler içinde tüm dünyaya yayılabilir. Ürün Geri Çağırma Sigortası, bir firmanın kriz yönetimi sürecine hayati destek sunabilir. Uzman ekibimiz, Londra ve Bermuda pazarlarında önde gelen bağımsız sigorta sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir.

Listedekiler de dâhil olmak üzere, en çok bilinen ürünlerin ve sektörlerin çoğu için müşteriye özel çözümler tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Yiyecek ve İçecek

Süt ürünleri, etler, şifalı bitkiler, baharatlar, meyveler ve sebzeler başta olmak üzere, çeşitli gıda gruplarını kapsayan sektörlerdeki üreticiler, perakendeciler, distribütörler, toptancılar ve taşeronlar için sigorta hizmeti sunuyoruz.

Otomobil 

Normal bir otomobilde ortalama 30 bin parça bulunmaktadır. 1., 2. ve 3. sınıf tamamlayıcı parça üreticilerine her parça için sigorta hizmeti sunuyoruz.

Ayrıca, Otomotiv Sektörü tedarikçileri için ürün sorumluluğu, geri çağırma, ürün garantisi ve finansal kayıplar teminatı sağlıyoruz.

Tüketim Malları

Sigorta, dayanıklı tüketim mallarını ve gıda dışı ürünleri, ürün güvenliğine ilişkin sorunlara ve tasarım/üretim hatalarına karşı korumaktadır.

Tıbbi Malzeme

Reçeteli ve/veya reçetesiz tıbbi malzeme üreticileri, ortak üreticileri ve yeniden paketleyicileri ile bunların taşeronları için koruma sağlayabiliriz.

Restoran Komisyonu

Hâlihazırda, restoran franchiseları, oteller ve büyük kurumsal işletmeler için özel bir imkân sunuyoruz.

Kaza ve Sağlık

Uzmanlığımız, aşağıdaki başlıkların da yer aldığı geniş bir reasürans yelpazesini kapsamaktadır. :

 • Bireysel Kaza
 • İş ve Kişisel Seyahat Kazası
 • Savaş ve Terörizm
 • Spor ve Eğlence
 • Kaza Sonucu Ölüm
 • Acil Tıbbi Tahliye/Ülkesine Geri Gönderme
 • Kredi Kartı
 • Grup Yaşamı
 • Kilit Personel Sigortası
 • Toplam Geçici Maluliyet

Ayrıca bu hususlar için çözümler sunuyoruz:

 • Çok uluslu şirketler/STK'lar ve hükümetler arası kuruluşlar
 • Savaş sonrası ve tehlikeli bölgeler
 • Profesyonel spor takımları
 • Bankalar ve kredi kartı sağlayıcıları
 • Temsilciler ve bireyler
 • Eğlence sektörü personeli
 • Ticaret birlikleri ve dernekler

Sağlık Hizmetleri, Yaşam Bilimleri ve Klinik Deneyler

Ekibimiz, sağlık hizmetlerinde, aşağıdakileri de kapsayan çok çeşitli özel sigortaların ve reasürans programlarının geliştirilmesi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır.

 • Hastane Çalışanı, Genel ve Kapsamlı Sorumluluk
 • Hekimler ve Hastanelere Yönelik Münhasır Sigorta İştirakleri ve Risk Transfer Kuruluşları İçin Reasürans
 • Tıbbi Faturalar, Mevzuata İlişkin Hata ve Noksan Yükümlülüğü
 • Terör Suçlarına Yönelik Sorumluluk
 • Gizlilik ve Güvenlik Yükümlülüğü
 • Uzun Süreli Bakım Uzmanı, Genel ve Kapsamlı Yükümlülük 
 • Yardımcı Sağlık Personeli / Diğer Çalışanlar, Genel ve Kapsamlı Yükümlülük

Uluslararası reasürans müşteri tabanımız şu hususları içermektedir.

 • Hastaneler
 • Klinikler
 • Doktor ve tıp insanı grupları
 • Uzun süreli bakım / Bakım evleri ve evde sağlık hizmetleri

Grubumuzun uzman brokerı Clinical Trials Insurance Services (CTIS), ilaç ve eczacılık, kimyasal ürünler, tıbbi cihazlar ve genel tıp sektörleri için özel programlar oluşturmakta ve kamuya karşı sorumluluk ve ürün sorumluluğundan klinik test sorumluluğuna kadar bir dizi hizmet sunmaktadır.

A woman in business attire stands against a plain background and smiles into the camera

Reasürans uzmanlarımızdan biriyle görüşün