Enerji Reasüransı

Türkiye'de Howden, enerji dağıtım sektöründeki şirketler için çözümler yaratan lider reasürans brokerlardan biridir. Uzman ekiplerimiz, enerji reasüransı sektöründeki müşterilere hizmet vermek için özel olarak belirlenmiştir.

Enerji ve Elektrik Üretimi-Üretime Hazırlık, Üretim ve Üretim Sonrası

Özel ekibimiz, enerji üretiminin ilk aşamasından enerjinin tüketiciye ulaştırılmasına kadarki tüm süreçler ile hidroelektrik, termik, rüzgâr ve güneş enerjisi üreten santrallerin tüm yönlerine ilişkin reasürans hizmetlerinde uzmanlaşmıştır.

Küresel piyasanın en deneyimlilerinden biri olan ekibimiz, mülke ve ekipmana verilen fiziksel hasar ve bunun sonucunda ortaya çıkan iş durması riskleri konusunda uzmanlığa sahiptir. Listedekiler de dâhil olmak üzere, operasyon ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren birçok şirkete hizmet veriyoruz:

 • Karada ve denizde faaliyet gösteren petrol ve petrokimya şirketleri
 • Enerji şirketleri
 • Madencilik şirketleri
 • Gaz şirketleri


Sigorta

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel sigorta hizmetleri sağlıyoruz. Sigorta çözümlerimiz şu başlıkları kapsamaktadır:

 • Fiziksel Hasar
 • Operatörlerin Ekstra Masrafları
 • Üretim Kaybı/İş Durması
 • İnşaat ve Projenin Gecikmesinden Kaynaklı Kâr Kaybı
 • Kuyu Kontrolü
 • Üçüncü Taraf Sorumluluğu/Ek Sorumluluk/İşverenlerin Sorumluluğu

Kamu Hizmetleri ve Yenilenebilir Enerji

Howden'ın müşterileri arasında elektrik, gaz, su ve telekomünikasyon hizmetlerinin iletim ve dağıtımında faaliyet gösteren, kamuya ait ve özel şirketler de bulunmaktadır. Ayrıca, listedekiler de dâhil olmak üzere, yenilenebilir enerji endüstrisinin tüm alanlarında her türlü enerji projesini hayata geçiren işletmelere de (üreticiler, geliştiriciler, yükleniciler, operatörler) hizmet veriyoruz:

 • Güneş enerjisi (fotovoltaik hücreler ve aktif güneş ısısı)
 • Rüzgâr enerjisi
 • Hidroelektrik
 • Biyokütle, biyoyakıtlar ve atık enerji
 • Doğalgaz kombine çevrim santralleri

Sigorta

Küresel imkânlarımız şu başlıklar için koruma sağlamamıza destek olmaktadır:

 • Tüm İnşaat Riskleri
 • Tüm Operasyon Riskleri
 • Yaşanan veya Yaşanabilecek Gelir Kaybı
 • Mekanik ve Elektriksel Arızalar
 • Proje Kargo ve Proje Teslim Gecikmesi
A woman in business attire stands against a plain background and smiles into the camera

Reasürans uzmanlarımızdan biriyle görüşün