İnsan Hakları Beyannamesi


Grup

Çalışan sahipliğini merkezine alan ve müşterilerini önceleyen Howden Grup her zaman fark yaratan bir şirket olmuştur.

1994 yılında, yöneticiler ve çalışanlar için uzman bir sorumluluk sigortası (D&O) brokerı olarak kurulduk. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, gezegenimizin en küçük brokerıydık. Bugün Grup, ABD hariç dünyanın en büyük brokerı olan Howden'ı ve 1,4 milyar sterlin geliriyle ve yönettiği 12 milyar sterlin primle dünyanın en büyük uluslararası genel yönetici brokerlarından (MGA) DUAL'ı bünyesinde bulundurmaktadır. Uluslararası uzmanların oluşturduğu, yerel anlayışa ve dijital temele sahip bir grubuz. Uzun vadeli, büyümeye bağlı öz sermaye yatırımcılarımızın dışında, grubumuzun en büyük hissedarı çalışanlarımızdır.

Yaklaşımımız

Grup, faaliyetlerini ilgili yasalara uygun olarak yürütmeyi taahhüt etmektedir. Bu bağlamda, çalışanları suistimal edilmekten ve sömürülmekten korumak için etik iş uygulamalarının hayata geçirilmesini ve teşvik edilmesini destekliyoruz.

Grup, kurumsal faaliyetlerinde köleliğe, insan kaçakçılığına ve modern köleliğe karşı yürütülen mücadelede tedarikçilerimizle birlikte çalışmaya kararlıdır.

Organizasyon yapısı 

Bu açıklama, A-Plan Holdings hariç, dünya genelindeki kuruluşlarında 6200'den fazla çalışanı bulunan Londra merkezli Grup’un faaliyetlerini kapsamaktadır.

2021 mali yılına ilişkin açıklamamızda yer verilen amaçlar doğrultusunda 2021’in Mart ayında satın alınan A-Plan Holdings, 1 Mart- 30 Eylül 2021 dönemini kapsayan raporlamasını 2022 mali yıla ilişkin açıklamalar ve faaliyetleri uyumlu hâle getirme planı doğrultusunda ayrıca yapacaktır. Son açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Grup, devredilmiş bir yönetim ve faaliyet yapısına sahiptir. Her işletme, bulunduğu ülkede yerel idareye ve düzenlemelere uygun olarak yönetilmektedir. Bu nedenle, uluslararası ortak hizmet merkezimizdeki bilgi ifşası ve faaliyetler hariç, uygulanan politikalar ve prosedürler Birleşik Krallık'takilerle aynıdır.

Tedarik zinciri yönetimi

Kendi faaliyetlerimizde, kölelik veya esaretin herhangi bir biçimine karşı sıfır tolerans gösteriyor; insan haklarına saygı duyma

sorumluluğumuzu biliyoruz. Standartlarımızı korumak ve modern köleliğin risklerini belirlemek amacıyla personelimiz ve tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Yükleniciler ve tedarikçilerin bu riske karşı duyarlı olması pek mümkün değildir. Başkalarının Grupla aynı düzeyde standartlara her zaman sahip olamayabileceğinin farkındayız. Sonuç olarak, tedarikçileri ve Grupla ilişkili diğer kuruluşları yönetmekle görevlendirilmiş çalışanlar, değerlerimizin ve ideallerimizin korunmasını sağlamakla bizzat sorumludur. 

Tedarik zinciri yönetimi devam eden bir süreçtir. Yeni sözleşmeler yaptıkça kontrollerimizi artırıyoruz. Durum tespit anketimize ve personelimize verdiğimiz eğitimler ile farkındalık yaratmak için yürüttüğümüz çalışmalara modern köleliğe ilişkin soruları dâhil ediyoruz.

Şu anda 100 bin sterlini aşan tedarik harcamaları için bir durum tespit süreci yürütüyoruz. Bu rakam, Birleşik Krallık'taki işletmelerimiz tarafından benimsenen tedarik ilkeleriyle uyumludur. Örneğin, tedarikçilerin ciddi ihlalleri iş ilişkimizin sona ermesine neden olabilir. Ancak bugüne kadar, böyle bir durumla karşılaşmadık.

supply chain

İnsan Hakları

Grup, İnsan Hakları’nın öneminin ve ilerlemesinin asıl işimizin, operasyonlarımızın ve dünya çapındaki tüm işletmelerimizde işverenler olarak bizlerin hayatının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu kabul eden sorumlu bir küresel işletme olmayı taahhüt etmektedir.

BM küresel sözleşmesinin imzacılarından biri olarak, özellikle insan hakları, çalışma standartları, çevresel koruma ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsayan, BM'nin yol gösterici on ilkesine bağlılığımız çerçevesinde ilk İlerleme Bildirisi’ni yayımladık.

Grubun insan haklarına bağlılığını yansıtan ve kurumsallaştıran, grup şirketlerinde benimsenmiş bir dizi politika yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik Komitesi, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) çıkarları içte ve dışta korumakla görevlidir.

ÇSY dayanak noktamızı anlayabilmek ve risklerin nereden kaynaklanabileceğini ve nasıl gelişebileceğimizi ortaya koyabilmek için özellikle çalışanlarımıza, müşterilerimize, insan haklarına ve tedarik zincirine ilişkin bölümlerin

Risk Alanları

Grup, tedarik zincirini gözden geçirmeyi, sınıflandırmayı ve bu süreçlerle ilgili raporları Birleşik Krallık'taki iştirakleriyle paylaşmayı sürdürmektedir. Birleşik Krallık için bir dizi tedarik ilkesi oluşturduk ve bunları bütün önemli iştiraklerimizle paylaştık.

Modern kölelikle ilgili bilinçlendirme eğitiminin ardından, işe alım sürecini özel önem isteyen potansiyel riskli alan olarak belirledik. Modern köleliğe karşı yaklaşımımızın tamamen dikkate alınmasını sağlamak için tercih ettiğimiz tüm işe alım ortaklarımızla yaptığımız sözleşmeleri gözden geçireceğiz.

Grup 2021 mali yılında, özellikle ÇSY ve operasyonel riskleri tanımlayan bir dizi risk kategorisi belirledi. Çalışanların refahını ve işveren/çalışan ilişkilerini dikkate alan bu kategorilerin 2022 mali yılından itibaren Grupta ve iştiraklerde ikincil işlerin bir parçası olarak benimsenmesi beklenmektedir. Yaklaşımımızı insan haklarına saygılı şekilde sürekli iyileştirmek için personelimiz, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla yakın şekilde çalışıyoruz.

İlgili Politikalar

Grup, modern kölelik riskini azaltmak için bir dizi politika uygulamakta ve faaliyetlerinde kölelik ve insan kaçakçılığını önlemek için atılacak adımları belirlemektedir. Bu politikalarda yer verilen hususların hayata geçmesi ve tedarik ilkelerimizin işletmelerimizin genelinde benimsenmesi için çok çalışıyoruz. Örneğin:

 • Bilgi İfşası

Grup, tüm çalışanlarını, müşterilerini ve diğer iş ortaklarını, kuruluşun doğrudan faaliyetleri veya tedarik zincirleriyle ilgili herhangi bir sorunu bildirmeleri için teşvik etmektedir. Bu, kölelik veya insan kaçakçılığı riskini artırabilecek her türlü durumu kapsamaktadır. 

Grup, bir Vaka Raporu linkini web sayfalarında kolayca ulaşılabilecek şekilde devamlı paylaşmaktadır. Herkes "İşletmemizi, bireysel veya toplu olarak çalışanlarımızı veya itibarımızı olumsuz etkileyebilecek" herhangi bir olayı bildirebilir.

Grubun bilgi ifşa prosedürü, çalışanların herhangi bir korku duymadan açıklama yapmalarını kolaylaştırmak üzere oluşturulmuştur. Endişe taşıyan çalışanlar, SafeCall aracılığıyla gizli yardım hattımızı kullanabilirler. Bu bağımsız raporlama hattı, Birleşik Krallık'taki tüm ofislerimizde yaygın biçimde duyurulmakta ve Grubun Operasyon Direktörü ile Kurumsal ve Hukuki İşlerden Sorumlu Direktörü tarafından takip edilmektedir.

Öte yandan, ifşaatlar, çalışanlarımız tarafından soruşturma yürütecek veya bunun için kıdemli bir kişiyi ayarlayacak bölüm yöneticilerine veya hem doğrudan Grup Baş Hukuk Müşaviri’ne hem bölümlerinin Baş Risk Sorumlusu’na yapılabilmektedir. Ayrıca çalışanlar, Grup Politikası’nın yer aldığı sayfada bilgileri verilen yetkili kurumlardan biriyle iletişime geçmeyi de uygun görebilir.

Grubumuzda, 2021 yılında herhangi bir yöntemle, modern kölelik ve kaçakçılıkla ilgili herhangi bir ifşaatta bulunulmamıştır.

Whistleblowing - Image of colleagues sitting and discussing

 • Seçme ve Yerleştirme

Gruba bağlı tüm kuruluşlar, personelin çalışma hakkına sahip olmasını ve bu bağlamda istihdama ilişkin mevzuatla korunmasını sağlamak amacıyla uygun kontrol mekanizmalarını işler hâle getirmektedir. Bu mekanizmalar, çalışma izniyle ilgili belgeleri, vizeleri ve pasaportları kontrol etmektedir.

Ayrıca, çalışanların Birleşik Krallık'ta ikametgâh sahibi olup olmadıklarını da soruşturuyoruz. Grup ayrıca, bölüm yöneticisinin farkındalığını artırarak, çalışan adaylarına temelsiz önmyargı besleyenlerin hesap vermesini sağlayarak ve dolayısıyla daha objektif bir istihdam süreci yürüterek daha kapsayıcı işe alım uygulamalarını küresel olarak benimsemektedir.

Ayrıca, iş yerlerimizde yeterince istihdam edilmeyen grupların temsilini artırmak amacıyla çok çeşitli çalışan bulma platformu üzerinden yeni adaylara ulaşıyoruz. Bu bağlamda, Grup, iş gücü temini için yalnızca belirli ve saygın istihdam ajanslarına başvurmaktadır.

Gerek geçici gerek daimî işçi sağlayan ajansların, modern kölelik mevzuatı dahil, yürürlükteki tüm ilgili yasalara uyma zorunluluğu getiren anlaşmalarımızı kabul etmelerini, (uygulanabildiği durumlarda) modern kölelik politikalarını sunmalarını ve işçilerle ilgili tüm gerekli kontrolleri yapmalarını şart koşuyoruz.

Buna paralel olarak, işe alım ortaklarımızdan çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamızı daha da destekleyecek şekilde dengeli oluşturulmuş son aday listelerini sunmalarını istiyoruz. Son olarak, işe alım ajanslarımızla üç ayda ve yılda bir, Grubun hedefleri ve değerlerine uygun, yüksek kaliteli ve kapsamlı son çalışan aday listelerinin sunulmasını beklediğimizi ifade ettiğimiz iş değerlendirme toplantıları yapıyoruz.

Grup, “çocuk işçi” istihdam etmemektedir. Genç ve deneyimsiz işçileri istihdam ediyor ve bunlara iş deneyimi sağlıyoruz. Deneyimsizliklerine rağmen, bu kişilere de tüm işçilerin yararlandığı hakları ve korumayı veriyoruz.

Tüm çalışanlarımıza sağladığımız temel haklar şunlardır:

 • Makul bir ücret hakkı (örneğin Birleşik Krallık Geçim Maaşı)
 • Güvenli bir çalışma ortamı hakkı
 • Uygun bir izin ve hastalık süresinde sigorta hakkı
 • Doğrudan veya kurumsal bildirimde bulunma politikamız aracılığıyla bedelsiz şikâyet etme hakkı

Şikâyet etme hakkı, ilgili İK İş Ortakları, Operasyon Direktörleri ve Baş Risk Sorumluları tarafından takip edilmekte ve küresel iletişim platformumuz tarafından erişilebilir hâle getirilmektedir. Bu takip sistemi, tüm çalışanların, kendilerine adil davranılmadığına inanmaları veya başka endişeleri olması hâlinde kurumsal bildirimde bulunma sistemine ve ilgili telefon numarasına erişmelerini sağlamaktadır. 2021 yılında, Grubumuzda herhangi bir temel hak ihlali yaşandığına dair bir bildirimde bulunulmamıştır.

Çalışanlarımız/Kültürümüz

2022'nin Şubat ayında, dünya çapında 6200'den fazla çalışanımız için çalışan bağlılığı anketi yaptık. Çalışanlarımıza düşüncelerini paylaşma fırsatı vermek bizim için önem arz etmektedir. Çalışanlarımızın Grubumuza ne kadar bağlı olduklarını, önemsedikleri hususları ve iyi yaptığımızı düşündükleri işleri anlamak ve geliştirebileceğimiz konular için harekete geçmek gerçek bir "Önce İnsan" kültürü meydana getirmenin anahtarıdır. Grup olarak bizim için temel odak alanları olmalarından dolayı, bağlılığın yanı sıra kapsayıcılık ve sürdürülebilirlikle ilgili soruları da 2022 anketimize dâhil ettik.

2020'nin Nisan ayındaki son çalışan bağlılığı anketimiz, benzeri görülmemiş bir değişim döneminde çalışanlarımıza ulaşmak için uygun bir fırsat sağlamıştı. Anket, COVID-19'a karşı acil müdahale planımızın yanı sıra iş/yaşam dengesi ile büyüme-gelişme gibi bir dizi faktöre ilişkin yaklaşımları da gözler önüne serdi. Katılım yüksekti; çalışanların %86'sı görüşlerini paylaşmayı tercih etti. Anket, çalışanların düşüncelerini ve bakış açılarını öğrenmemizi sağladı. Genel bağlılık puanımız %80 olarak gerçekleşti.

2022 yılı anketimizin sonuçlarına ilişkin bir analiz yaptık. Bu bağlamda, yerel işletmelerimizin yerel eylem planı oluşturmalarını destekleyeceğiz.

Çalışanlarımızın refahı bizim için önemli bir odak noktasını oluşturmaktadır. Bu, özellikle küresel salgınla birlikte son yıllarda önemli hâle gelen bir husustur. Çalışanlarımız için uluslararası lokasyonlarımızın çoğunda hayata geçirdiğimiz küresel çalışan yardım programı ve belirli ülkelerde çalışan refahını desteklemek amacıyla başlattığımız özel yerel yardım fonları da dahil olmak üzere, çalışan sosyal yardım paketlerimiz aracılığıyla bir dizi destek sağlıyoruz.

Örneğin Birleşik Krallık'ta, aşağıdaki konularda destek sağlayan ve BK'daki tüm çalışanlarımızın erişebileceği bir sağlık merkezi kurduk:

 • Fiziksel ve zihinsel sağlık
 • Sağlık uzmanlarına işaretlerle anlatma tekniği (eğitimli akıl sağlığı ilk yardım görevlileri)
 • Dijital pratisyen hekim, özel sağlık sigortası, Thrive ruh sağlığı uygulaması gibi fırsatlar
 • Finansal refah
 • Ebeveynler ve bakıcılar için destek
 • Çalışan Yardım Programı, ayrıca kendilerini veya ailelerini etkileyen modern kölelik veya insan kaçakçılığı hakkında tavsiye almak isteyen personelimiz için güvenli ve gizli bir yöntem sunmaktadır.

People culture

Davranış Kuralları

Birleşik Krallık'taki kuruluşların düzenleyicisi olan Mali Davranış Otoritesi (FCA), 31 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Finansal Hizmetler sektöründeki tüm çalışanların uyması gereken bir dizi davranış kuralı açıkladı. Buna göre çalışanlardan öncelikle, düzenleyicilere ve müşterilere karşı açık ve şeffaf olmaları ve dürüstlük, gerekli beceri, özen ve dikkati göstermeleri bekleniyor. Şirketin Üst Düzey Yöneticileri içinse ilave kurallar getiriliyor. Bu davranış kurallarını ihlal eden çalışanlar hakkında işlem yapılacağı belirtiliyor.

Yeni Kıdemli Yöneticiler ve Sertifikasyon Rejimi (SMCR) Davranış Kurallarını Anlama ve Yerine Getirme

Bu zorunlu eğitim Ekim 2020'den bu yana verilmektedir. SMCR Davranış Kuralları eğitimi, İngiltere'deki kurumlara hizmet veren, ortak hizmet merkezimizdeki WNS çalışanlarına da sağlanmıştır.

Ayrıca, birçok yüksek riskli ülkede ofisi olan taşeron ortak hizmet merkezimizin de her yıl güncellenen davranış kuralları bulunmaktadır. Davranış kuralları hakkında düzenli denetimler yapan iç denetim ekibimiz bugüne kadar herhangi bir sorun tespit etmemiştir.

Denetim Hakkı

Grup bünyesindeki tüm ofisler periyodik denetimlere tabidir. Denetim süreci, modern köleliğe karşı attığımız adımların ilgili incelemeler kapsamında yapılan bir değerlendirmeyi içermektedir. 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren mali yıl boyunca, Grup genelinde gerçekleştirilen denetimlerde modern kölelikle ilişkili herhangi bir olay tespit edilmemiştir.

Eğitim

2021 yılında, tüm çalışanlarımız için Grup çapında düzenlediğimiz Birleşik Krallık uyum eğitimine, modern köleliğe ilişkin bir ders eklemek için uyum eğitimi sağlayıcılarımız ve İngiliz Sigorta Enstitüsü Ortaklığıyla (ACII) bir çalışma yürüttük. Bu ders, Ocak 2022'de verilmeye başlandı. Yüksek riskli bölgelerdeki çalışanlarımız için ayrıca bilinçlendirme ve eğitim imkânlarını da araştırıyoruz.

2021'de sona eren mali yılı kapsayan, modern kölelik ve insan kaçakçılığına ilişkin açıklamamız, Grup CEO'sunun aşağıdaki imzasından da anlaşılacağı üzere Kurul tarafından onaylandı.

david ceo

David Howden, Grup CEO'su

15 Mart 2022