Tüm İnşaat ve Montaj Riskleri

Şantiyeler, doğası gereği yüksek riskli alanlardır. Bina yenileyiciler ve yükleniciler, bir projeyi ve muhtemelen ilgili şirketlerden bir veya daha fazlasını finansal olarak zarara uğratabilecek sayısız riskle karşı karşıyadır. Ortaya çıkan sorunlar, olumsuz zincirleme etkiler ve ek yükümlülükler doğurabilir.

Çeşitli özel nitelikli işlerin taşerona verilmesi, sözleşmeyle ilgili ek sorunlara, yükümlülük davalarına ve mahkeme süreçlerine sebep olabilir.

En çok ihtiyaç duyduğunuzda devreye girecek doğru sigorta için deneyimli bir brokera başvurun. Sözleşmeleri gözden geçirmenize yardımcı olacak ve düzenlediğimiz sigortaların etkili olmasını sağlayacağız.

İnşaat Tüm Risk Sigortası nedir?

Bu sigorta, kapsamının genişliğinden dolayı "Tüm Risk" sigortası olarak adlandırılmaktadır. Poliçeler, inşaat şirketlerinin tecrübe ettiği muazzam risklere karşılık gönül rahatlığı sağlayacak şekilde yazılmaktadır. İnşaat Tüm Risk Sigortası, taahhüt işlerinde listede isimleri sayılan olaylardan kaynaklanan kayıp veya hasara karşı koruma sağlamaktadır:

  • Kaza hasarı
  • Doğal tehlikeler
  • Bodrum ve alt yapı inşaat işleri
  • Tasarım hataları (sadece dolaylı hasar)
  • Test etme ve devreye alma

Poliçeler ayrıca, üçüncü şahısların yaralanması veya varlıklarının zarar görmesi durumunda hukuki yükümlülüğü de kapsamaktadır.

İnşaat Tüm Risk Sigortası neleri kapsamaktadır?

İnşaat Tüm Risk Sigortası poliçe metni listedeki başlıklar için koruma sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır:

Taahhüt işleri


Hasar durumunda işle ilgili yapıları ve malzemeleri kapsayan bir mülk sigortası çeşididir.

Mesleki ücretler


Taahhüt işlerinde meydana gelen hasarı gidermeye yardımcı olmak için gerekli mimar veya bilirkişi gibi danışmanların masraflarını kapsamaktadır.

Üçüncü taraf yükümlülüğü


Sizi kaza veya mülke zarar gelmesi durumunda ortaya çıkan taleplere karşı korumaktadır.

Çevresel Yükümlülük
 

Toprağı, havayı veya suyu kirleten veya doğal kaynaklara, biyolojik çeşitliliğe zarar veren bir kazaya sebep olursanız temizleme yükümlülüğü sizi büyük bir faturayla karşı karşıya bırakabilir.

Çevre kirliliği sorumluluk sigortası, çevresel dengeyi yeniden sağlarken oluşacak masrafları karşılamaktadır.

Gizli Kusurlar Sigortası

Genellikle, fark edilmeyen tasarım veya işçilik kusurlarından kaynaklı zararlara karşı koruma sağlamak isteyen gayri menkul yenileyicileri ve müteahhitler tarafından kullanılmaktadır.

Gizli kusur sigortası, onarım çalışmalarıyla ilgili maliyetleri kapsamaktadır. Poliçe, işin tamamlanmasından sonra 12 yıl boyunca yürürlükte kalabilir.

İnşaat Mesleki Sorumluluk Sigortası

İnşaat Mesleki Sorumluluk Sigortası sizi, kusurlu iş, kötü tavsiye verme veya hata ve ihmal durumunda ortaya çıkan taleplerden korumaktadır.

İhtiyaçlarınıza tam uygun bir sigortaya sahip olmak için brokerlarımızdan birini arayın.

Proje Teslim Gecikme/Hasar Giderim Gecikme Sigortası

Siz ve ortaklarınız için daha fazla güvence sağlayabilecek, standart tüm risk sigortasını destekleyici sigortalar:

Proje Teslim Gecikme Sigortası

Bazen, “gelişmiş kâr kaybı sigortası” olarak da adlandırılan Proje Teslim Gecikme Sigortası, bitirilen işlerde ve kısımlardaki, projenin tamamlanmasında gecikmeye neden olan hasarlardan kaynaklı gelir kaybına karşı koruma sağlamaktadır.

Hasar Giderim Gecikme Sigortası

Gecikmeden zarar görmeme hükmüyle birlikte, ana yükleniciler, projenin gecikmesi durumunda kendilerini alt yüklenicilere tazminat ödemekle yükümlü bulabilmektedirler. Kasten geciktirme hariç olmak üzere, sigortada yer alan “gecikmeden zarar görmeme” hükmü belirli koşullar dâhilinde riski devretmektedir.

Proje bazlı veya genel poliçe hizmetleri sunuyoruz.

Bir proje poliçesi, sözleşmeden doğan kusurlara ilişkin yükümlülük süresi de dâhil olmak üzere, proje süresince sizi korumaktadır.

Genel sigorta poliçesi, önceden belirlenen bir süre zarfında açıklanmış projelerin mutabık kalınan genel hatlarını kapsamaktadır.

Projenize finansman sağlayacaksanız borç veren, projedeki finansal çıkarlarını korumak için başka sigortaların yaptırılmasını da şart koşabilir.
 

Uzmanlarımız yükünüzü paylaşsın

Arayın, konuşalım...

+90 212 290 34 44
 
Size yardımcı olabilecek en yetkin kişiye danışacaksınız.

Bize +90 212 290 34 44 numaralı telefondan ulaşın veya kısa bir mesaj bırakın, biz sizi en kısa sürede arayalım.

Tüm yerel ofislerimizin iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Siz,
CAPTCHA
7 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.