Şartlar ve Koşullar

Bu sayfa (içinde atıfta bulunulan belgeler ile birlikte), www.howdengroup.com etki alanı (Site) ve Sitenin tüm alt etki alanları için geçerli olan genel hüküm ve koşullardır (Hüküm ve Koşullar). Site, Howden tarafından işletilmektedir. Lütfen bu Şartları ve Koşulları dikkatlice okuyun.

Siteyi kullanarak, bu Şartları ve Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen Siteye erişmekten ya da Siteyi kullanmaktan kaçının.

Lütfen bu web sitesinin yalnızca Birleşik Krallık'ta ikamet edenler tarafından, ancak Birleşik Krallık'ta kullanılmak üzere tasarlandığını unutmayın. Diğer ülkelerde ikamet edenler ya da yatırımcılar için geçerli değildir, çünkü Web Sitesinde bilgi ve ürünlerin dağıtımı diğer ülkelerde yasalarla kısıtlanabilir. Şüpheye mahal vermemek adına, Web sitesindeki bilgilerin hiçbiri, Birleşik Krallık dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, erişildiği herhangi bir ülkede sözleşme teklifi oluşturmamaktadır.

Bu sayfayı değiştirerek herhangi bir zamanda Şartları ve Koşulları revize edebiliriz. Sizin için bağlayıcı olduklarından, yaptığımız herhangi bir değişikliği fark etmek için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz beklenmektedir. Eğer herhangi bir sorunuz ya da şikayetiniz varsa (Site ya da başka birinin Siteyi kullanımı konusunda), bunları [email protected] 

adresine ya da aşağıdaki adrese gönderin:

Howden Insurance Brokers Limited
One Creechurch Place, Londra, EC3A 5AF
T: +44 (0) 20 7623 3806
F: +44 (0) 20 7623 3807
 

Tanımlar

"Howden", "biz", "bizim", One Creechurch Place, Londra EC3A 5AF'de (kayıtlı şirket numarası 725875) kayıtlı özel bir limited şirket olan Howden Insurance Brokers Limited anlamına gelmektedir.

Grup, 2006 Birleşik Krallık Şirketler Yasası'nın 1159. bölümünde tanımlandığı haliyle, Howden ve iştirakleri anlamına gelmektedir.

Materyal, metin, grafikler, logolar, bağlantılar, kodlar ve veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sitenin içeriği anlamına gelmektedir.

Siteye Erişilmesi
Howden, Sitenin günün 24 saati erişilebilir olmasını sağlamak adına çaba gösterecektir, ancak Sitenin herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda ya da herhangi bir süre boyunca kullanılamaması durumunda, sorumlu olmayacaktır. Howden, bu web sitesine erişimi geçici ya da kalıcı olarak ve bildirimde bulunmaksızın askıya alma ya da geri çekme ya da bazı bölümlerine erişimi kısıtlama hakkına sahip olacaktır.

Howden, sözleşme haksız fiilinden ya da başka bir biçimde Site'nin herhangi bir sebeple kullanılamaması ya da askıya alınması durumunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır.

Web sitesine erişiminiz için gerekli tüm düzenlemeleri yapmaktan sorumlusunuz. İnternet bağlantınız aracılığıyla Siteye erişen tüm bireyler tarafından bu şartların bilinmesini ve bunlara uyulmasını sağlamaktan da sizler sorumlusunuz.

Yapmanıza izin verilenler

Siteyi yalnızca kişisel kullanım için kullanabilirsiniz ve bu Şartların ve Koşulların hükümlerine ve Sitedeki ve/veya Sitenin belirli bölümlerinin ve/veya siteye eriştiğinizde zaman zaman erişilebilir olan ürün ve hizmetlerin kullanımı için geçerli olan diğer politikalara uymanız gerekmektedir.

Kendi kişisel amaçlarınız için Sitenin herhangi bir sayfasının bir kopyasının, "Yapmanıza izin verilmeyenler" başlığı altında belirtilen hiçbir şeyi yapmamanız ve her zaman bizim durumumuzun (ve belirlenen katkıda bulunanların durumu) ) Sitedeki materyalin yazarları olduğumuz her zaman kabul edildiği sürece, çıktısını alabilirsiniz.

Siteyi ve Sitede bulunan her şeyi yalnızca yasal amaçlarla kullanmanız ve geçerli tüm yasalara, tüzüklere ve düzenlemelere uymanız gerekmektedir.

Yapmanıza izin verilmeyenler

Bu şartlarda açıkça belirtilen durumların haricinde, aşağıdakileri yapmanıza izin verilmez:
(i) Sitenin herhangi bir bölümünün herhangi bir kopyasını almak; ya da
(ii) Sitedeki herhangi bir şeyi kaldırmak ya da değiştirmek ya da
(iii) orijinal materyalde bulunan ya da Siteden çıkarılan herhangi bir telif hakkı, ticari marka ya da diğer fikri mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmak ya da değiştirmek ya da 
(iv) yazdırdığınız ya da herhangi bir biçimde indirdiğiniz materyallerin kâğıt ya da dijital kopyalarını değiştirmek ve herhangi bir resim, fotoğraf, video ya da ses dizesini ya da herhangi bir grafiği eşlik eden metinden ayrı bir biçimde kullanmamalısınız; ya da
bizden ya da lisans verenlerimizden bunu yapmak için bir lisans almaksızın Sitedeki materyallerin herhangi bir bölümünü ticari amaçlarla kullanmak.

Bu kullanım şartlarını ihlal ederek, eğer Sitenin herhangi bir bölümünü yazdırır, kopyalar veya indirirseniz, Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir ve bizim seçimimize bağlı olarak, yaptığınız materyallerin kopyalarını iade etmeniz ya da imha etmeniz gerekmektedir.
Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitesinde ve Web sitesinde yayınlanan tüm materyallerde bulunan tüm fikri mülkiyet hakları (metin, video, fotoğraflar ve diğer resimler ve sesler, ticari markalar ve logolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Howden, topluluk üyeleri veya ilgili kişilerin ya da onların lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Bu eserler dünya çapında telif hakkı yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Tüm bu hakları saklı tutmaktadır.

Bilgi

Bilgi amaçlı olarak yalnızca Web Sitesinde yer alan bilgiler sağlanmaktadır ve Howden, yayın tarihinde doğru olmasını sağlamak için makul özen ve beceriyi kullanacaktır. Bununla birlikte, İnternetin doğası gereği verilerde hataların meydana geldiği durumlar olabilir. Sonuç olarak, Howden, Web Sitesindeki herhangi bir bilginin doğruluğu konusunda hiçbir güvence ya da garanti vermemektedir ve buradaki herhangi bir hata veya eksiklikten sorumlu değildir.

Yayınlanan Bilgiye olan Güven

Sitede yayınlanan yorumlar ve diğer materyaller, güven verilmesi gereken tavsiye niteliği taşımamaktadır. Bu sebeple, Siteye gelen herhangi bir ziyaretçinin ya da içeriğinden herhangi bir şekilde haberdar olabilecek herhangi bir üçüncü şahsın bu türden materyallere güvenmesinden kaynaklanan hiçbir yükümlülüğü ya da sorumluluğu kabul etmemekteyiz.

Aksi belirtilmedikçe, tüm istatistikler Howden yan kuruluşlarını ve ilişkili şirketleri içermektedir.

Siteye Yönelik Değişiklikler

Howden, zaman zaman Sitenin biçemini ve içeriğini değiştirebilir. Sitenin en güncel sürümünü indirdiğinizden emin olmak adına Siteyi her ziyaret ettiğinizde tarayıcınızı yenilemeniz gerekmektedir. Sitedeki herhangi bir materyal herhangi bir zamanda güncelliğini yitirmiş olabilir ve bu türde materyalleri güncelleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Sitede görüntülenen materyal, doğruluğu konusunda herhangi bir garanti, koşul ya da güvence verilmeksizin sağlanmaktadır. Yasaların izin verdiği ölçüde, bizler, grubumuzun diğer üyeleri ve bize bağlı üçüncü taraflar aşağıdakileri açıkça hariç tutmaktayız:

(i)  Tüzük, genel hukuk ya da eşitlik hukuku tarafından aksi belirtilmediği sürece tüm koşullar, garantiler ve diğer şartlar.

(ii) Web Sitesi ile bağlantılı veya Web Sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak herhangi bir kullanıcıya doğrudan dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar, Web Sitesini kullanamama veya Web Sitesinin, bağlantılı web sitelerinin kullanımının sonuçları ve Web Sitesinde yayınlanan tüm materyaller, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler için herhangi bir sorumluluk dâhil:
kazanç ya da gelir kaybı;
iş kaybı;
kar ya da sözleşme kaybı;
beklenen tasarruf kaybı;
veri kaybı;
iyi niyet kaybı;
boşa yönetim ya da ofis zamanı; ve her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın ve ister haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali ya da diğer sebeplerden kaynaklansın, öngörülebilir olsa bile, bu koşulun maddi mülkünüze ilişkin kayıp ya da hasar taleplerini engellememesi koşuluyla ya da yukarıda belirtilen kategorilerin herhangi biri tarafından hariç tutulmayan diğer doğrudan mali kayıp talepleri.

Yukarıdakiler, ihmalimizden kaynaklanan ölüm ya da kişisel yaralanmalara ilişkin sorumluluğumuzu, temel bir konuyla ilgili olarak sahtekârlıkla yanlış beyan ya da yanlış beyanda bulunma sorumluluğumuzu ya da yürürlükteki yasalar uyarınca hariç tutulamayan ya da sınırlandırılamayan başka herhangi bir yükümlülüğü etkilememektedir.
Siyete Bağlantı Verilmesi

Adil ve yasal bir şekilde yapmanız ve itibarımıza zarar vermemeniz ya da bundan fayda sağlamamanız koşuluyla, ana sayfamıza bağlantı verebilirsiniz, ancak herhangi bir dernek, onay ya da öneride bulunacak şekilde tarafımızdan onay var olmadığında bağlantı veremezsiniz. 
Sahip olmadığınız herhangi bir web sitesine bağlantı veremezsiniz.
Site başka herhangi bir sitede çerçevelenemez ya da Sitenin ana sayfası dışında herhangi bir bölümüne bağlantı oluşturamazsınız.

Haber vermeksizin bağlantı iznini geriye alma hakkımız saklıdır. Eğer sitede yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir materyal kullanmak isterseniz, lütfen talebinizi [email protected] adresine gönderin.

Dış Bağlantılar

Site zaman zaman harici sitelere, kaynaklara ve ortak markalı sayfalara bağlantılar içerebilir. Howden, yararlı veya ilginç bulabileceğiniz bilgi ve hizmetlere erişmenizi sağlamak için bu sitelere, kaynaklara ve ortak markalı sayfalara bağlantılar eklemiştir. Howden, bu sitelerin içeriklerinden, kaynaklarından ve sayfalarından veya onlar tarafından sağlanan herhangi bir şeyden sorumlu olmayacak ve bunları kullanmanızdan doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.  Kullanmadan önce üçüncü şahıs web sitelerinin şartlarını ve koşullarını dikkatlice okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.

Virüsler, Hack’leme ve diğer Saldırılar

Kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı olan virüsler, truva atları, solucanlar, mantık bombaları ya da diğer materyalleri bilerek sokarak Siteyi kötüye kullanmamalısınız. Siteye, Sitenin depolandığı sunucuya veya Siteye bağlı herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışamazsınız. Siteye bir hizmet reddi saldırısı ya da dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla saldırmamanız gerekmektedir.

Bu hükmü ihlal ederek, 1990 Bilgisayar Kötüye Kullanım Yasası kapsamında bir suç işlemiş olacaksınız. Bu tür ihlalleri ilgili kanun uygulayıcı makamlara bildireceğiz ve kimliğinizi ifşa ederek onlarla işbirliği yapacağız. Böyle bir ihlal durumunda, Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Siteyi kullanmanızın ya da Sitede ya da bağlantılı herhangi bir web sitesinde yayınlanan herhangi bir materyali indirmeniz sonucu olarak,  dağıtılmış bir hizmet reddi saldırısı, virüsler ya da bilgisayar ekipmanınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize ya da diğer tescilli materyallerinize bulaşabilecek teknolojik olarak zararlı diğer materyallerin neden olduğu herhangi bir kayıptan ya da hasardan sorumlu olmayacağız.
Hizmetin askıya alınması ve feshi

Howden, Sitenin işleyişini istediği zaman askıya alabilir ya da sonlandırabilir. Siteye ya da siteye bağlantı verilen herhangi bir sayfaya olan erişim ya da kullanım, mutlaka kesintisiz ya da hatasız olmayacaktır.


Kişisel veriler ve Veri Koruma
Howden, e-posta ve/veya Site aracılığıyla sağladığınız bilgilerin güvenliğini sağlamak için tüm makul adımları atacaktır, ancak lütfen İnternetin doğası gereği e-postaların güvenliğinin garanti edilemeyecek olduğunu unutmayın. Sonuç olarak, bu türden e-posta yazışmalarındaki verilerinizin gizliliği garanti edilememektedir. Bize gönderdiğiniz herhangi bir e-postanın tarafımızdan alınacağına dair hiçbir garanti bulunmamaktadır.


Sizin hakkınızdaki bilgileri gizlilik politikamıza uygun bir biçimde işlemekteyiz. Siteyi kullanarak, bu türden işlemlere izin vermiş ve sizin tarafınızdan sağlanan tüm verilerin doğru olduğunu garanti etmiş olmaktasınız.

Genel

Howden, bu Şartları ve Koşulları zaman zaman değiştirebilir ve Siteye bir mesaj göndererek sizi önemli değişiklikler konusunda bilgilendirmeye çalışacaktır. Siteyi her ziyaret ettiğinizde bu Şartları ve Koşulları kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu Şartlar ve Koşullar, tarafların tüm anlayışını oluşturmaktadır ve konuyla ilgili önceki tüm sözleşmelerin, anlayışların ve beyanların yerini almaktadır.  Bu Şartların ve Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu diğer herhangi bir hükmün geçerliliğini etkilemeyecektir. Howden, bu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki haklarının uygulanmasını, bunları kaybetmeden erteleyebilir. Howden, bu Şartların ve Koşulların, Howden'ın makul bir şekilde kontrol etmesi beklenemeyecek durumlardan kaynaklanan herhangi bir ihlalinden dolayı size karşı sorumlu olmayacaktır.  Howden'ın herhangi bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi için alt sözleşme yapabileceğini ya da bu Şartları ve Koşulları ya da herhangi bir hakkını ya da yükümlülüğünü size bildirimde bulunmaksızın devredebileceğini kabul etmektesiniz.
Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu Şartlar ve Koşullar İngiliz yasalarına tabidir ve bu Şartlar ve Koşullar ve bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık açısından İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine rıza göstermiş olmaktasınız.

İngiliz mahkemeleri, Siteye bir ziyaretten kaynaklanan ya da bununla ilgili her türlü iddiada münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır, ancak ikamet ettiğiniz ülkede ya da diğer ilgili ülkelerde bu koşulların ihlali için size karşı dava açma hakkımızı saklı tutmaktayız.