Utestasjonering

Har din bedrift sendt ansatte til andre land? Vi skreddersyr forsikringer for ansatte stasjonert i utlandet.

Stadig flere norske bedrifter etablerer kontorer utenfor Norge. Howden Forsikringsmegling opplever med dette en økende etterspørsel fra kunder som ønsker en oversikt over dekninger og regelverk for utestasjonerte medarbeidere. Derfor har Howden Forsikringsmegling også opprettet et team som tar hånd om henvendelser vedrørende utestasjonerte, tredjelandsansatte og ansatte på secondmentavtaler. Gruppen består av fagpersoner fra fagområdene personskade og pensjon.

En avtale om utestasjonering er avhengig av ulike faktorer som må kartlegges i forkant av utreise. Dette inkluderer selve utestasjoneringslokasjonen med lokale dekninger og risikofaktorer, varighet av oppholdet, og om familie skal være med og forsikres. Det bør være tydelig for den ansatte hvilke dekninger han eller hun har som utestasjonert.

Howden Forsikringsmegling bistår våre kunder blant annet med:

  • Gjennomgang av gjeldende regelverk for et utestasjoneringsopphold, herunder medlemskap i NAV.
  • Forslag til dekninger for den utestasjonerte.
  • Etablering og drift

Dersom den ansatte ikke tilfredsstiller medlemskap i NAV under sitt utenlandsopphold, vil vedkommende ikke lenger har rettigheter fra Folketrygden. Et frivillig medlemskap i Folketrygden kan bli dyrt å betale for bedriften. Vi har utviklet et eget konsept som kompenserer for manglende medlemskap i NAV.

Vi har håndtert ulike løsninger for utestasjonerte i snart 30 år og har kunnskap om både det norske og internasjonale forsikringsmarkedet. Som en del av Howden Broking Group kan Howden Forsikringsmegling benytte lokale samarbeidspartnere i det internasjonale nettverket.

Blant ansatte hos våre kunder finnes det ca. 250 utestasjonerte fordelt på over 20 land. I tillegg administrerer Howden Forsikringmegling pensjonsordning for utenlandske sjøfolk, som omfatter nærmere 2 000 medlemmer.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: