Særskilte pensjonsordninger

Standardiserte pensjonsløsninger er ikke alltid tilstrekkelig for en bedrifts behov. Vi avdekker slike behov og skreddersyr løsninger.

Utestasjonerte

Mange bedrifter har i dag deler av sin virksomhet i andre land. Dette byr på utfordringer knyttet til opptjening av pensjon, både fra folketrygden og fra tjenestepensjonsordningen. Vi har samarbeid med internasjonale forsikringsselskaper og kan skreddersy utestasjoneringsløsninger til din bedrift.

Pensjonsordning for seilende

Flere av landets største rederier er kunder hos oss. Vi har derfor lang erfaring med slike tariffbestemte og lovpålagte pensjonsordninger.

Pensjonsordning for tredjelandsansatte og utenlandske sjøfolk

For bedrifter med utenlandske ansatte som arbeider i utlandet kan vi skreddersy pensjonsløsninger som ivaretar bedriftens ønske om å tilby disse ansattgruppene en pensjonsordning.

AFP

Vi har omfattende kunnskap om AFP, både i privat og offentlig sektor, og kan bistå din bedrift med beregninger og informasjon.

Tarifforhandlinger og rettsaker

Vi har erfaring med å bistå partene i arbeidslivet i forbindelse med tarifforhandlinger om pensjon. Ved flere anledninger har vi også bistått som ekspert i forbindelse med rettsaker knyttet til pensjon.

Offentlig tjenestepensjon

Howden har bistått en rekke arbeidsgivere med ulike problemstillinger innen offentlig tjenestepensjon. Vi har deltatt i prosesser knyttet til lokale lønnsforhandlinger, konsekvensutredning ved overgang fra offentlig tjenestepensjon til alternative pensjonsordninger og valg av pensjonsleverandør.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: