ประกันการเดินทาง สบาย สบาย

Travel Sabai

เดินทางได้อย่างไร้กังวลด้วยประกันที่หลากหลาย...กับ 6 แผน

Travel SabaiTravel SabaiTravel SabaiTravel SabaiBuy Now

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร: 062 875 4269
Link

Condition & General Information

  1. รับประกันภัยทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี - 85 ปี (หากผ ู้เอาประกันภัยอายุ 80 - 85 ปี ท ุนประกันภัย 2 ล้านบาท)
  2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทย และสิ้นสุดการเดินทางที่ประเทศไทย
  3. แผนประกันภัยทั้ง 6 แผน มีแผนสำหรับบุคคล และ ครอบครัว
  4. จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับแผนครอบครัวตามที่ระบุไว้ในตาราง
  5. แผนครอบครัว หมายถึง สามี และ/หรือภรรยา ซึ่งเดินทางกับบุตรตามกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ระบุไม่เกิน 4 ท่าน)                                                                                                                                                                                                                     5.1 แผนการประก ันภัยครอบครัวแบบรายเที่ยว - ผู้ปกครองและผู้เยาว์จะต้องเดินทางออกจาก และกลับถึงประเทศไทยด้วยกัน                                                                                                                                                                                                 5.2 แผนการประก ันภัยครอบครัวแบบรายปี - ผ ู้เยาว์จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คน และจะต้องเป็นผู้เอาประกันภัยสำหร ับเดินทางเที่ยวใดๆ ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
  6. แผนประกันภัยแบบรายปี ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเดินทาง และเดินทางสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทาง/ครั้ง
  7. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อที่ 1 ของผู้เอาประกันภัยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเง ินเอาประกันภัยที่ระบุในตาราง
  8. ประเทศที่ไม่รับประกันภัยดังต่อไปนี้อัฟกานิสถาน, ทวีปแอฟริกา (ยกเว้น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, อียิปต์, โมร็อกโก, เคนยา, นานิเมีย และบอสวานา) อาเซอร์ไบจาน,ค ิวบา, อิรัก, เคอร์กิสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาและปีนเขา), นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์,ซ ีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กมินิสถาน และอุซเบกิสถานเงื่อนไข และข้อมูลทั่วไป

คุ้มครองโดย บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)