โปรโมชั่น ประกันบ้านแทนรัก

-

คุ้มครองภัยไฟไหม้ และการระเบิดทุกชนิด

เบี้ยราคาเริ่มต้น 4 บาท/วัน

คุ้มครองตัวบ้าน ทรัพย์สินจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ

คุ้มครองการถูกโจรกรรม การขโมย
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลก
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

Link

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด  รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยบ้าน แทนรัก จากใจ

CAPTCHA
1 + 3 =
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.