ทำไมต้องเรา

เราสามารถช่วยคุณได้!

user-2

เราดูแลบริการหลังการขายในการเรียกร้องสินไหมทดแทน

home-insurance-2

ฮาวเด้น แมกซี่ ให้บริการต่ออายุโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่กรมธรรม์จะหมดอายุพร้อมการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขตลาด

insurance-2-2

ฮาวเด้น แมกซี่ ให้ข้อเท็จจริงแก่ลูกค้าและมีเหตุผลว่าทำไมจึงทำประกันภัยโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพของเรา

insurance-2

เราอยู่ในสาขาประกันภัย เรามีข้อมูลและอำนาจต่อรองกับบริษัทประกันภัยมากกว่าการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

insurance-1-2

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้บริการของเรา เราเรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันภัยตามกฎหมาย

gift-2

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก ฮาวเด้น แมกซี่ ทั้งในด้านส่วนลด โปรโมชั่น และแคมเปญ

  • ฮาวเด้น แมกซี่ ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเรา และดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  • ฮาวเด้น แมกซี่ ให้ข้อเท็จจริงแก่ลูกค้าและมีเหตุผลว่าทำไมจึงทำประกันภัยโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพของเรา
  • ลูกค้าจะได้รับการเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยในตลาด
  • เราอยู่ในสาขาประกันภัย เรามีข้อมูลและอำนาจต่อรองกับบริษัทประกันภัยมากกว่าการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง
  • เราดูแลบริการหลังการขายในด้านการสนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • ฮาวเด้น แมกซี่ ให้บริการต่ออายุโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่กรมธรรม์จะหมดอายุพร้อมการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขตลาด
  • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก ฮาวเด้น แมกซี่ ทั้งในด้านส่วนลด โปรโมชั่น และแคมเปญ
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้บริการของเรา เราเรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันภัยตามกฎหมาย