โปรโมชั่น BMW EXTENDED

Image

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ Extended Warranty

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ BMW คุ้มครองค่าใช้จ่ายของความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางกลไกล และไฟฟ้า หลังจากสิ้นสุด การรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 3 ปี หรือ ไม่เกิน 200,000 กม.

ระบุข้อมูล> กดเช็คเบี้ยประกัน> เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ประกันขยายการรับประกันรถยนต์