ร่วมงานกับเรา

ถ้าหากคุณต้องการร่วมงานไปกับเรา?

เรามองหาคนเก่งๆ เช่นคุณมาร่วมทีมอยู่เสมอ

หากคุณต้องการร่วมงานกับบริษัทที่ให้ความสำคัญ กับผู้พนักงานเป็นอันดับแรก และความท้าทายที่มีอยู่ และช่วยเราสร้างการบริการที่ยอดเยี่ยม เติบโตไปพร้อมกัน เรายินดีฟังและต้อนรับคุณร่วมงาน!

Work Location: Business Development Department - CW Tower Building
Job Responsibility:

 • Develops and administers marketing plans, sales strategies, and special sales projects consistent
  with the overall goals and objectives of the business.
 • Manages new business from quotation through placement and cross sell insurance products.
 • Seeks out new clients and develops clientele by networking to find new clients. 
 • Builds and maintains effective professional relationships with clients, insurers, reinsurers and colleagues.
 • Effectively coordinate with colleagues and manages activities to meet department goal(s) in accordance with established business plans and budgets to ensure delivery of timely, high quality customer service.
 • Assists Management in identifying strengths, deficiencies and necessary training needs of team members and implements action plans focused on improved results.
 • Maintains detailed knowledge of new and existing products by liaising with colleagues; and ensures credibility with clients by maintaining detailed knowledge of current market conditions and competitors’ products.
 • Provides customer-related claims, customer queries, as well as billing and collection assistance.

 

Qualifications, Experience & Knowledges:

 • Bachelor’s degree in Insurance or equivalent
 • At least 5 years’ experience in Business Development role in insurance broking or Insurance industry
 • Ability to study and analyze an insurance contract, summarize coverage, and advise its suitability to a client.
 • Understanding the prospect/client's business
 • Interpersonal skills to develop relationships with internal & external stakeholders.
 • Good negotiation skills, driven sales approach that ensures targets are met.
 • Proficient in Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint
 • Excellent communication skills (written and verbal) in English.

 

Fringe Benefits สวัสดิการ:

 • Fixed bonus (โบนัสคงที่)
 • Performance Bonus (โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯและผลปฏิบัติงานของพนักงาน)
 • Performance Evaluation & Salary review (การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีและปรับเงินเดือน)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ)
 • People & Development Training Program (การพัฒนาและฝึกอบรม)
 • Group Insurance, Life, Accident, Dental Claim (Covered 1st day joining Howden Maxi)
  (ประกันกลุ่ม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ชีวิต อุบัติเหตุ เบิกทันตกรรม คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัทฯ)
 • Annual Health Checkup (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • Broker License Bulletin  (ค่าถือใบอนุญาตนายหน้าฯ)
 • Company’s Activities; Teambuilding, CSR, Year Party, Sport day
  (กิจกรรมบันเทิงที่บริษัทจัดเพื่อพนักงาน)
 • Annual  Leave entitlement at least 10 day/year (eligible after probation)
  (สิทธิ์ลาพักร้อน เริ่มต้น10 วัน ใช้สิทธิ์ได้หลักผ่านทดลองงาน)
 • Workday: Monday – Friday & Flexi work hour: 8.00 – 17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00
  เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
 

Work Location: Reinsurance Department - CW Tower Building
Job Responsibility:

 • Develop and maintain positive professional relationships with clients, insurers, reinsurers and colleagues.
 • Responsible for renewal process of accounts handed.
 • Preparation of slips and underwriting submission on new business.
 • Effectively manage activities and co-ordination with other departments to ensure delivery of timely, high quality customer service.
 • Supervise and manage workload of the Account Executive.
 • Data entry on reinsurance broking system.
 • The day-to-day operations of the department including co-ordinate and follow up with insurers and reinsurers.
 • Liaise with claims department on claims.
 • Perform miscellaneous job-related duties as assigned.

 

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Insurance or equivalent
 • At least 5 years’ experience in the insurance industry
 • Knowledge of Reinsurance
 • Excellent communication skills (written and verbal) in English.
 • Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

Fringe Benefits สวัสดิการ:

 • Fixed bonus (โบนัสคงที่)
 • Performance Bonus (โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯและผลปฏิบัติงานของพนักงาน)
 • Performance Evaluation & Salary review (การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีและปรับเงินเดือน)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ)
 • People & Development Training Program (การพัฒนาและฝึกอบรม)
 • Group Insurance, Life, Accident, Dental Claim (Covered 1st day joining Howden Maxi)
  (ประกันกลุ่ม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ชีวิต อุบัติเหตุ เบิกทันตกรรม คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัทฯ)
 • Annual Health Checkup (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • Broker License Bulletin  (ค่าถือใบอนุญาตนายหน้าฯ)
 • Company’s Activities; Teambuilding, CSR, Year Party, Sport day
  (กิจกรรมบันเทิงที่บริษัทจัดเพื่อพนักงาน)
 • Annual  Leave entitlement at least 10 day/year (eligible after probation)
  (สิทธิ์ลาพักร้อน เริ่มต้น10 วัน ใช้สิทธิ์ได้หลักผ่านทดลองงาน)
 • Workday: Monday – Friday & Flexi work hour: 8.00 – 17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00
  เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
 

ประจำสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 112

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นให้กับลูกค้าต่ออายุประกันรถยนต์ ของบริษัทฯ
 • ติดต่อเพื่อนำเสนอต่ออายุประกันรถยนต์จากฐานลูกค้าของบริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำลูกค้ากลุ่มบริการหลังการขาย
 • สร้างผลงานตามยอดรายเดือน

 

สวัสดิการ

 • คอมมิสชั่นตามยอดขายรายเดือนและเป้ารายปี
 • ประเมินผลปฏิบัติงานสิ้นปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสขภาพกลุ่ม
 • วันหยถดพักผ่อนประจำปี
 • ค่าถือบัตรนายหน้ารายปี (ถ้ามี)
 • ทำงาน จ-ศและ ส กรณีที่งานเร่งด่วน  เวลา 8.30-17.30

 

Email : [email protected]

Tel 065-984-2639

ประจำสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 112

  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นให้กับลูกค้าต่ออายุประกันรถยนต์ ของบริษัทฯ
 • ติดต่อเพื่อนำเสนอต่ออายุประกันรถยนต์จากฐานลูกค้าของบริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำลูกค้ากลุ่มบริการหลังการขาย
 • สร้างผลงานตามยอดรายเดือน

 

สวัสดิการ

 • คอมมิสชั่นตามยอดขายรายเดือนและเป้ารายปี
 • ประเมินผลปฏิบัติงานสิ้นปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสขภาพกลุ่ม
 • วันหยถดพักผ่อนประจำปี
 • ค่าถือบัตรนายหน้ารายปี (ถ้ามี)
 • ทำงาน จ-ศและ ส กรณีที่งานเร่งด่วน  เวลา 8.30-17.30

 

Email : [email protected]

Tel 065 984 2639

Work Location: Jewellers Block & Fine Arts Department - CW Tower Building
Job Responsibility:

 • Works with team members in the effective co-ordination, administration and management of all customers, suppliers and work winning activities to ensure the timely delivery of business development outputs.
 • Understanding customer needs and ensures the policy requirements are fulfilled in a timely manner.
 • Developing and maintaining strong business relationship with prospects & exiting customers and in securing future opportunities.
 • Delivers good customer service and supports day-to-day requests from customers.
 • Records, reports and utilized customer information in line with the business development strategy.
 • Supports and gives consultant to team members.
 • Provides customer-related claims, customer queries, as well as billing and collection assistance.
 • Perform miscellaneous job-related duties as assigned.

 

Qualifications, Experience & Knowledges:

 • Appropriate experience of general insurance/reinsurance.
 • Cooperation & Teamwork
 • Reliability.
 • Strong interpersonal, communication (English & Thai) and relationship building abilities.
 • Problem Solving.
 • Attention to detail.
 • Good organizational and supervisory skills
 • Energetic, adaptable and self-starting.

 

Fringe Benefits สวัสดิการ:

 • Fixed bonus (โบนัสคงที่)
 • Performance Bonus (โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯและผลปฏิบัติงานของพนักงาน)
 • Performance Evaluation & Salary review (การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีและปรับเงินเดือน)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ)
 • People & Development Training Program (การพัฒนาและฝึกอบรม)
 • Group Insurance, Life, Accident, Dental Claim (Covered 1st day joining Howden Maxi)
  (ประกันกลุ่ม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ชีวิต อุบัติเหตุ เบิกทันตกรรม คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัทฯ)
 • Annual Health Checkup (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • Broker License Bulletin  (ค่าถือใบอนุญาตนายหน้าฯ)
 • Company’s Activities; Teambuilding, CSR, Year Party, Sport day
  (กิจกรรมบันเทิงที่บริษัทจัดเพื่อพนักงาน)
 • Annual  Leave entitlement at least 10 day/year (eligible after probation)
  (สิทธิ์ลาพักร้อน เริ่มต้น10 วัน ใช้สิทธิ์ได้หลักผ่านทดลองงาน)
 • Workday: Monday – Friday & Flexi work hour: 8.00 – 17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00
  เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

 

Contact : Khun Supitchaya Piyapant 

Senior Manager Jewellers Block & Fine Arts Division
M: + 66 (8) 9890 8736
E: [email protected]

Department: Property & Casualty

Work Location: CW Tower Branch, Ratchadapisek Road, Huay-Kwang, Bangkok

 

YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES:

 • Works closely with Direct Manager and team in the effective co-ordination, administration and management of all customers, suppliers and work winning activities to ensure the timely delivery of business development outputs and ensure Goals of the team will be reached as planned.
 • To understand customer needs and ensures the policy requirements are fulfilled in a timely and strategic manner.
 • Take responsibility on Howden One Project : Work well with Howden Office/Howden Third Party/and Partners in each country to ensure Goals Achievement as planned.
 • Seeks out the Expansion Business/New clients and develops client by networking to find new clients; and manages new business from quotation through placement and cross sell insurance products as assigned or when opportunity arises.
 • Builds and maintains effective professional relationships with clients, insurers, reinsurers and colleagues.
 • Provides broking and administrative services to clients, advice and information to those areas in which you are knowledgeable and competent, otherwise seeking advice as appropriate.
 • Ensures that company procedures and systems are followed and reviewed.
 • Records, reports and utilizes customer information in line with the business development strategy.
 • Provides customer-related claims, customer queries, as well as billing and collection assistance.
 • Performs People/Team Management professionally with the Problem-Solving Ability.

 

OUR IDEAL CANDIDATE WILL BE:

 • Bachelor’s degree or higher
 • Thai Nationality
 • At least 5 years’ experience in the Insurance Industry
 • Good Knowledge in Property & Casualty Insurance Product
 • Excellent communication skills (written and verbal) in English
 • Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

Fringe Benefits สวัสดิการ:

 • Fixed bonus (โบนัสคงที่)
 • Performance Bonus (โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯและผลปฏิบัติงานของพนักงาน)
 • Performance Evaluation & Salary review (การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีและปรับเงินเดือน)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ)
 • People & Development Training Program (การพัฒนาและฝึกอบรม)
 • Group Insurance, Life, Accident, Dental Claim (Covered 1st day joining Howden Maxi)
  (ประกันกลุ่ม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ชีวิต อุบัติเหตุ เบิกทันตกรรม คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัทฯ)
 • Annual Health Checkup (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • Broker License Bulletin  (ค่าถือใบอนุญาตนายหน้าฯ)
 • Company’s Activities; Teambuilding, CSR, Year Party, Sport day
  (กิจกรรมบันเทิงที่บริษัทจัดเพื่อพนักงาน)
 • Annual  Leave entitlement at least 10 day/year (eligible after probation)
  (สิทธิ์ลาพักร้อน เริ่มต้น10 วัน ใช้สิทธิ์ได้หลักผ่านทดลองงาน)
 • Workday: Monday – Friday & Flexi work hour: 8.00 – 17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00
  เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
 

Department: Property & Casualty

Work Location : Howden Maxi - CW Tower Branch

Responsibilities to include providing technical and administration support to the Property & Casualty division.

 

Key Responsibilities:

 • Gains new business by identifying and exploiting opportunities in the local market.
 • Develops and maintains positive professional relationships with clients and insurers.
 • Introduces (new) products and promotes them through regular visits and frequent communications with prospects/clients.
 • Delivers good customer service by responding swiftly to queries and concerns from clients.
 • Ensures credibility with clients by maintaining detailed knowledge of new and existing products, current market conditions and competitors’ products.
 • Cross-sells and upgrades coverage on existing book of business.
 • Provides broking and necessary administrative services to clients, advice and information to those areas in which you are knowledgeable and competent, otherwise seeking advice as appropriate.
 • Monitors and reports on performance against agreed sales targets.
 • Checks policy documents (including endorsements) for accuracy prior to delivery to clients.
 • Records, reports and utilizes customer information in line with the business development strategy.
 • Provides customer-related claims as well as billing & collection assistance.

 

Qualifications, Knowledge & Experience :

 • Bachelor’s degree or higher
 • Minimum 3 years' experience in Insurance Broker Industrial or related
 • Good communication skills (written and verbal) in English
 • Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Customer focused approach
 • Good team player, networks and able to build sustainable working relationships
 • Knowledge in P&C products; Fire, IAR, PL, BI, EL, CAR/EAR, CGL, Livestock, Product Liability

 

Fringe Benefits สวัสดิการ:

 • Fixed bonus (โบนัสคงที่)
 • Performance Bonus (โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯและผลปฏิบัติงานของพนักงาน)
 • Performance Evaluation & Salary review (การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีและปรับเงินเดือน)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ)
 • People & Development Training Program (การพัฒนาและฝึกอบรม)
 • Group Insurance, Life, Accident, Dental Claim (Covered 1st day joining Howden Maxi)
  (ประกันกลุ่ม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ชีวิต อุบัติเหตุ เบิกทันตกรรม คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัทฯ)
 • Annual Health Checkup (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • Broker License Bulletin  (ค่าถือใบอนุญาตนายหน้าฯ)
 • Company’s Activities; Teambuilding, CSR, Year Party, Sport day
  (กิจกรรมบันเทิงที่บริษัทจัดเพื่อพนักงาน)
 • Annual  Leave entitlement at least 10 day/year (eligible after probation)
  (สิทธิ์ลาพักร้อน เริ่มต้น10 วัน ใช้สิทธิ์ได้หลักผ่านทดลองงาน)
 • Workday: Monday – Friday & Flexi work hour: 8.00 – 17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00
  เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

Department : Specialty & Business Development

Work Location: CW Tower Branch, Ratchadapisek Road, Huay-Kwang, Bangkok

 

Key Responsibilities :

 • Develops and administers marketing plans, sales strategies, and special sales projects consistent with the overall goals and objectives of the business.
 • Manages new business from quotation through placement and cross sell insurance products.
 • Seeks out new clients and develops clientele by networking to find new clients. 
 • Builds and maintains effective professional relationships with clients, insurers, reinsurers and colleagues.
 • Effectively coordinate with colleagues and manages activities to meet department goal(s) in accordance with established business plans and budgets to ensure delivery of timely, high quality customer service.
 • Assists Management in identifying strengths, deficiencies and necessary training needs of team members and implements action plans focused on improved results.
 • Maintains detailed knowledge of new and existing products by liaising with colleagues; and ensures credibility with clients by maintaining detailed knowledge of current market conditions and competitors’ products.
 • Provides customer-related claims, customer queries, as well as billing and collection assistance.

 

Professional Experiences, and Skill :

 • Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Insurance Business, Marketing or equivalent.
 • At least 5 years’ experience in Insurance Business Development, Marketing or related, experience in Insurance Broker would be preferred.
 • Good command of English both speaking and writing.
 • Good presentation and Business Negotiation skill.
 • License Insurance Broker would be required

 

Fringe Benefits สวัสดิการ:

 • Fixed bonus (โบนัสคงที่)
 • Performance Bonus (โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯและผลปฏิบัติงานของพนักงาน)
 • Performance Evaluation & Salary review (การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีและปรับเงินเดือน)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ)
 • People & Development Training Program (การพัฒนาและฝึกอบรม)
 • Group Insurance, Life, Accident, Dental Claim (Covered 1st day joining Howden Maxi)
  (ประกันกลุ่ม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ชีวิต อุบัติเหตุ เบิกทันตกรรม คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัทฯ)
 • Annual Health Checkup (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • Broker License Bulletin  (ค่าถือใบอนุญาตนายหน้าฯ)
 • Company’s Activities; Teambuilding, CSR, Year Party, Sport day
  (กิจกรรมบันเทิงที่บริษัทจัดเพื่อพนักงาน)
 • Annual  Leave entitlement at least 10 day/year (eligible after probation)
  (สิทธิ์ลาพักร้อน เริ่มต้น10 วัน ใช้สิทธิ์ได้หลักผ่านทดลองงาน)
 • Workday: Monday – Friday & Flexi work hour: 8.00 – 17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00
  เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

Work Location: Business Development Department - CW Tower Building

Job Responsibility:

 • Manage relationships with key strategic and prospective clients including across various sectors
 • Lead of Trade Credit Insurance Broking and Consultant.
 • Enhance and encourage the team for keeping more knowledgeability and capability in Trade Credit and the business industry. 
 • Develop and maintain relationships with customers, insurers, and partners both in Thailand and overseas.
 • Be knowledgeable of the insurance marketplace to review clients’ exposures to develop solutions for complex clients’ needs.
 • Ensure smooth operation of the team by working with key internal stakeholders.
 • Maintains detailed knowledge of new and existing products by liaising with colleagues; and ensures credibility with clients by maintaining detailed knowledge of current market conditions and competitors’ products.
 • Provides customer-related claims, customer queries, as well as billing and collection assistance.
 • Provide claim and sales report and update with Head, Financial Lines
 • Performs miscellaneous job-related duties as assigned.

Qualifications, Experience & Knowledge:

 • At least 5 years in Trade Credit Insurance
 • Bachelor's or master's degree in insurance, business, marketing or a related field
 • Proven working experience as a business development manager, sales executive or a relevant role
 • Proven sales track record
 • Experience in customer support is a plus
 • Proficiency in English
 • Excellent communication and negotiation skills
 • Ability to build rapport

Fringe Benefits สวัสดิการ:

 • Fixed bonus (โบนัสคงที่)
 • Performance Bonus (โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯและผลปฏิบัติงานของพนักงาน)
 • Performance Evaluation & Salary review (การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีและปรับเงินเดือน)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ)
 • People & Development Training Program (การพัฒนาและฝึกอบรม)
 • Group Insurance, Life, Accident, Dental Claim (Covered 1st day joining Howden Maxi)
  (ประกันกลุ่ม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ชีวิต อุบัติเหตุ เบิกทันตกรรม คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัทฯ)
 • Annual Health Checkup (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • Broker License Bulletin  (ค่าถือใบอนุญาตนายหน้าฯ)
 • Company’s Activities; Teambuilding, CSR, Year Party, Sport day
  (กิจกรรมบันเทิงที่บริษัทจัดเพื่อพนักงาน)
 • Annual  Leave entitlement at least 10 day/year (eligible after probation)
  (สิทธิ์ลาพักร้อน เริ่มต้น10 วัน ใช้สิทธิ์ได้หลักผ่านทดลองงาน)
 • Workday: Monday – Friday & Flexi work hour: 8.00 – 17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00
  เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
 

Cyber Security Insurance Account Handler / Broker

This is an exciting opportunity in a new role for a senior broker (or a junior broker for fresh grads)

Role & Responsibility: 

 • You will champion the cyber security insurance cause as a broker for your locale to build the portfolio
 • Lead business development, marketing , planning, partnering and networking to build up the portfolio of clients for cyber insurance in your locale
 • Interface with insurance underwriters to present your clients ‘ risks appropriately and negotiating on behalf of clients interests
 • Pitch, present, guide and articulate terms and product offerings, while using in-house risk /loss tools (including interfacing with C-Suites)
 • Become a product/cyber environment/regulatory environment/cyber tools knowledge go-to expert for your locale
 • You will participate in cyber claims process with clients following a cyber incident to offer assistance as a broker

Your Profile 

As a Senior professional: Between 3-5 years professional work experience in a field that matches either:

 • A Cyber consultant/digital forensic/loss adjuster/incident response manager of between
 • Alternatively, you have been an insurance broker/underwriter within Cyber, or a similar product line

Overall, you would be passionate about cyber security / cyber risk management and are wanting to switch over to cyber insurance broking field. 

You will offer knowledge and understanding around post-cyber-incident remediation cycle of activities. You understand the impact of cyber risk first-hand working with clients as part of incident response 

As a junior professional, you may be eligible for a junior broker role on the basis that you'd originate from an Information Technology / Security background, whether it be working profession or studies.

It is considered beneficial if you offer:

 • BSc degree holder (minimum) in computer science, finance/accounting, business;
 • A recognised Cyber security related certification is a plus but not a must-have.
 • Experience working with c-suites in a consultative role
 • Strong language and communication abilities: Good command of English, and one other Asian language.

What do we offer in return?

A career that you define.

What you might not expect is a job where everyone has a voice, where volunteering in the community is part of the day job, and where everyone is encouraged to play a part towards our sustainability goals. We want people who want to make a difference - not just in the workplace, but in the industry and in the wider community.

Reward recognition and training is provided (for those eligible to travel to centre of excellence)

Our culture: People First

Our core values dictate how we live and work. We are a group with independence and people at its heart and we are a home for talent with a unique culture: the biggest small company in the world.

The focus on being a People First business has always been at the very heart of the Group; our vision was to create an independent business with a unique culture and one that would survive and thrive as a business controlled by the people working for it. And finding the most talented and entrepreneurial people to join the Group has been and will continue to be key.

Diversity & Inclusion

At Howden we consider our people our chief competitive advantage and as such we treat colleagues, candidates, clients, and business partners with equality, fairness and respect, regardless of their age, disability, race, religion or belief, gender, sexual orientation, marital status or family circumstances.

Please fill out the form below to apply

CAPTCHA
1 + 2 =
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.