ประกันภัยคุ้มครองน้ำท่วม

ประกันภัยคุ้มครองน้ำท่วม

นำ้ท่วมเราก็คุ้มครอง

ราคาเริ่มต้น 4 บาท/วัน

คุ้มครองน้ำท่วมตัวบ้าน ทรัพย์สิน อัคคีภัย และภัยธรรมชาติ

  • คุ้มครองการถูกโจรกรรม การขโมย
  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
Home Safe

**เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

 
Buy Now