ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยเพิ่มความมั่นใจและโอกาสในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศ เราให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัย ช่อยให้ผู้ประกอบการขยายตลาดได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสม

คุณลักษณะของประกันภัยสินเชื่อทางการค้า คือ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้ธุรกิจเติบโตซึ่งมาในรูปแบบ การประเมินความเสี่ยง

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าคุ้มครองอะไร?

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยปกป้องคุณจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อปฎิเสธการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้, การล้มละลายของผู้ซื้อ หรือเหตุอื่นๆ ที่ให้ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด

รูปแบบความคุ้มครอง:

 • ทำประกันภัยผู้ซื้อทั้งหมดที่ค้าขายเป็นเครดิตเทอม
 • เลือกทำประกันภัยผู้ซื้อเฉพาะกลุ่มตามเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • เลือกทำประกันภัยแบบผู้ซื้อรายเดียว
 • ขายภายในประเทศ / ขายต่างประเทศ
 • คุ้มครองภายทางการเมือง
ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าดีอย่างไร?

กรมธรรม์ใช้กลไกการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงิน และมีการพิจารณาวงเงินความคุ้มครองให้แก่ลูกค้าของผู้เอาประกันภัย โดยเมื่อเกิดหนี้เสียภายใต้วงเงินอนุมัติ บริษัทประกันภัยจะดำเนินการติดตามหนี้ และชดใช้ค่าสินไหมตามสัดส่วนรับประกันภัยที่ 90%

ตามสถิติเมื่อเกิดหนี้เสียจากผู้ซื้อรายใหญ่ เป็นสาเหตุทำให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ภาวะล้มละลาย

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยป้องกันธุรกิจของผู้ประกอบการในฐานะผู้ขาย เพราะผู้ขายไม่มีทางรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร

ประเภทธุรกิจที่รับประกันภัย
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • วัสดุก่อสร้าง
 • สถาบันการเงิน 
 • อาหาร และเครื่องดื่ม
 • ผู้ผลิต
 • น้ำมันเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กระดาษ และสิ่งพิมพ์
 • บริการจัดการแรงงาน
 • ขายสินค้ารายย่อย
 • ขายสินค้ารายใหญ่
 • การขนส่ง / การกระจายสินค้า
 • สิ่งทอ
 • เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค
เรายังมีบริการพิเศษ ดังนี้ 
 • คุ้มครองค้ำประกันตามสัญญา
 • คุ้มครองเมื่อผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเงิน
Trade credit

ปกป้องสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด

สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคือการขายที่ถูกปฎิเสธการชำระจากบัญชีลูกหนี้, มันคือร้อยละ 40 ของมูลค่าทางธุรกิจ

Analyst in action studying graphs on screen

หาความเสี่ยงที่แท้จริง แล้วโอนความเสี่ยงออกไป

เราจะช่วยวิเคราะห์คู่ค้าทางธุรกิจ และหาความคุ้มครองให้เหมาะกับความเสี่ยง

ประโยชน์ของประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

ความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจเป็นผลให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อกับธนาคาร หรือนักลงทุน

เรามีบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในการบริการ

ไม่เฉพาะการยืดเยื้อไม่ชำระหนี้ การล้มลายก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย สำหรับการรับประกันภัยการได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายตลาดช่วยสร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจ

คุณลักษณะของประกันภัยสินเชื่อทางการค้า คือ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้ธุรกิจเติบโตซึ่งมาในรูปแบบ การประเมินความเสี่ยง

 

 

Go bespoke and save

Speak to a specialist advisor today

ติดต่อเรา

สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง

เรื่องที่สอบถาม
CAPTCHA
7 + 11 =
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

สาขาลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่)
2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 +662 793 8888
 +662 793 8899
 [email protected]

สาขาซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 39 ยูนิต เอ 3901 ถนนรัชดาภิเษก, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 +662 793 8888
 +662 793 8822
 [email protected]
 Location

สาขาภูเก็ต
9/99 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 +6676 201 942-950
 +6676 201 901
 [email protected]
 Location

Work with us