Bærekraft

Bærekraft er kjernen i vår strategi.

I 2019 forpliktet vi oss til å gjøre forsikring til en del av løsningen på de store utfordringer verden står overfor.

Dette året etablerte vi en Bærekraftskomité med tre hovedpilarer: å endre forsikringsnarrativet, være en ansvarlig virksomhet og gi tilbake.

Endre forsikringsnarrativ

Bruke forsikringskraften til å bidra til å løse de store utfordringene verden står overfor.

Å være en ansvarlig virksomhet

Fokus på egen virksomhet og fotavtrykk

Gi tilbake

Støtte lokalsamfunnene vi bor og arbeider i

Vi har fått Howden Group Foundation som en aksjonær i gruppen, noe som betyr at når vi vokser, vil det også påvirke den.

Siden den gang har vi etablert en mangfolds- og inkluderingskomité og et dedikert team for å fokusere på klimarisiko og motstandskraft, bidratt til å lansere verdens første vulkankatastrofefond for Dansk Røde Kors, sluttet oss til Sustainable Markets Initiative, finansiert etablering av Parhelion, verdens første fullt bærekraftige forsikringsselskap, for å bringe bærekraftig kapasitet til markedet, samt utgitt rapporter med fokus på hvordan forsikringsmarkedet kan reagere på klimarisiko og bidra til å fremskynde positive endringer.

Vi ønsker å gi tilbake på gjennom frivillig arbeid og pengeinnsamling. I 2021 har innsats til våre medarbeidere i Howden resultert i over 10 millioner kroner (inkludert finansiering fra Foundation) i donasjoner til veldedige organisasjoner rundt om i verden.