Remuneration policy Howden Insurance Brokers Nederland B.V.

The remuneration of our employees

The interests of our customers are central to our services. This is reflected, among other things, in the way in which we reward our employees.

The amount of the remuneration (salary and other conditions of employment) is partly variable for a number of our employees. The amount of the variable part of the remuneration depends on the quality and quantity of their work. Their variable remuneration is never a reason to recommend a certain amount or a certain type of financial products.

Any increase in the fixed part of the salary does not depend on the quantity or type of financial products recommended.

The amount of variable remuneration paid annually to natural persons working under the responsibility of Howden never exceeds 20% of the fixed salary of the employee concerned.

Rotterdam, February 2023

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen.

De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) is voor een aantal van onze medewerkers voor een gedeelte variabel. De hoogte van het variabele deel van de beloning is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid van hun werk. Hun variabele beloning is nooit een reden om een bepaalde hoeveelheid of een bepaald soort financiële producten te adviseren.

Een eventuele verhoging van het vaste deel van het salaris is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Het jaarlijks aan natuurlijke personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van Howden uitgekeerde bedrag aan variabele beloningen bedraagt nooit meer dan 20% van het vaste salaris van de betreffende medewerker.

Rotterdam, februari 2023