Ytelsespensjon

Howden har lang erfaring med ytelsespensjon, enten det dreier seg om videreføring eller avvikling av pensjonsordningen.

Markedet for ytelsespensjon

I Norge er ytelsespensjon det tradisjonelle pensjonsproduktet, både i privat og offentlig sektor. Markedet for ytelsespensjon er stengt for nye avtaler, men det er mange bedrifter som fortsatt har ytelsespensjonsordninger.

Det er i dagens marked ikke mulig å flytte ytelsespensjonsavtaler fra ett livselskap til et annet, men vi kan likevel sørge for at eksisterende avtaler har mest mulig effektiv drift og riktig kostnadsnivå. Dersom din bedrift ønsker å vurdere alternativer til dagens ytelsespensjon, kan vi beregne økonomiske effekter av dette både for arbeidsgiver og ansatte.

Konvertering til andre pensjonsordninger

Arbeidsgivers kostnader knyttet til ytelsespensjon er uforutsigbare og har vært sterkt økende de siste årene. Dette har ført til at et stort antall ytelsespensjonsordninger enten har blitt lukket eller avviklet.

Overgang til innskudds- eller hybridpensjon kan føre til redusert pensjon for de ansatte. I den forbindelse kan Howden bistå med å beregne ulike kompensasjonsløsninger for bedriftens ansatte. Vi hjelper bedriften din med å beregne økonomiske effekter av alternative løsninger til dagens ytelsespensjon.

Rådgivningskonsept

Howden bidrar aktivt til at våre kunder alltid har riktige forsikringsdekninger og konkurransedyktige premier. Vi gir profesjonelle råd og utfører tjenester som bidrar til å skape merverdier gjennom kvalitetssikring og frigjøring av ressurser.

Kostnadsreduksjoner
Ytelsespensjon er et komplekst og sammensatt produkt. Howden har rådgivere og aktuarer som forstår produktet, og som er autorisert til å gjøre nødvendige forsikringsmatematiske beregninger. Selv om markedet for ytelsespensjon for tiden er lukket, kan Howden bidra til en bedre forvaltning og administrasjon av bedriftens ordning.

Tjenester
Howdens kunder er sikret en tids- og kostnadseffektiv forvaltning av pensjonsordningen. Revisjon av kostnader og vilkår er en viktig og krevende oppgave som vi utfører for våre kunder. Vi utarbeider også prognoser til budsjettformål og bistår med informasjon og rådgivning til bedriftens beslutningstakere og ansatte. En tjeneste vi utfører er å synliggjøre pensjonsordningen som et viktig ansattgode.
 

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: