Personalforsikringer

Mange av oss trenger forsikring mot sykdom, ulykker og død. Kollektive avtaler gjennom arbeidsgiver er langt rimeligere enn å forsikre seg privat. Vi hjelper din bedrift til å sette sammen en passende forsikringspakke.

Med vår kunnskap om markedet og produktene sørger vi for å fremskaffe konkurransedyktige priser og vilkår på forsikringspakken vi har anbefalt. Vi er en proaktiv megler som årlig benchmarker priser og vilkår, slik at din bedrift til enhver tid har de beste betingelsene. De vanligste produktene er yrkesskade-, fritidsulykke-, sykdoms- og gruppelivsforsikringer.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt. Forsikringen dekker skader og sykdommer som inntreffer i arbeidstiden og som er knyttet til arbeidet. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene og man får fradrag i regnskapet.

Erstatningene er standardiserte og kan gi rett til følgende erstatningsposter: 

  • Erstatning for varig mén eller skade, for eksempel tap av en hånd eller hørsel
  • Tap av arbeidsevne og inntekt.
  • Fremtidige utgifter til proteser, rullestol og lignende utover det folketrygden dekker.
  • Tap av inntekt og utgifter fram til oppgjørstidspunktet utover det folketrygden dekker.
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall og ekstra utbetaling hvis ansatte har barn under 20 år.
Fritidsulykke

Forsikringen gjelder dersom en ulykke eller skade oppstår i fritiden. Forsikringen gjelder over hele verden og har få unntak. Dekninger og valg av forsikringssummer er fleksible. Fritidsulykke er en relativt rimelig forsikring.

Sykdom

De fleste sykdommer skyldes andre forhold enn yrke. Eksempler på dette er kreft, hjerte- og karlidelser, hjerneslag, MS og muskel- og skjelettlidelser. For å få erstatning for slike sykdommer vil sykdomsforsikring være en god løsning.


Gruppeliv

Gruppeliv gir erstatning ved dødsfall uansett årsak eller familieforhold. Erstatningen går ikke inn i boet og utbetales vanligvis til ektefelle eller samboer. Erstatningen kan imidlertid begunstiges til for eksempel barn. Erstatninger kan også fordeles til ulike personer. Ektefelle eller samboer og barn skal ikke betale arveavgift av den skattefrie erstatningen. Gruppeliv er et fleksibelt produkt, og kan bygges opp på mange ulike måter. Vi bistår med råd til ulike erstatningsmodeller og bistår med beregninger.


Få yrkesaktive dør før 70 år, og gruppeliv er derfor et relativt rimelig produkt.


Kritisk sykdom

Mange som blir rammet av en alvorlig sykdom får økonomiske utfordringer. Med denne forsikringen får man utbetalt avtalt erstatning etter kort tid. Erstatningen kan derfor brukes til opplevelser eller behandling, mens sykdomsforløpet er i en tidlig fase.
Eksempler på sykdom som gir rett til erstatning er kreft, hjerteinfarkt og enkelte hjerteoperasjoner, hjerneslag og hjernesvulst, Multippel Sklerose (MS), organtransplantasjon og nyresvikt.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: