Kompensasjonsordninger

Ved omdanning fra ytelsespensjon til innskudds- eller hybridpensjon vil enkelte medarbeidere få reduksjon i de fremtidige pensjonsytelsene. Howden har lang erfaring med å utarbeide skreddersydde kompensasjonsløsninger som sørger for at de ansatte beholder sitt pensjonsnivå også etter en omdanning.

Ved å tilby en driftskompensasjonsløsning til deres ansatte, beskattes ikke medlemmenes årlige sparebeløp. Beskatning skjer først når de ansatte når pensjonsalder eller slutter i selskapet. Dermed vil medlemmene oppnå full avkastning på 100 prosent av sparebeløpene, som på sikt vil bidra til en høyere pensjon.

Vi bistår med å etablere en investeringsløsning hvor de årlige avsetningene plasseres i pantesikrede fondsløsninger. En slik løsning sikrer de ansattes pensjonsrettigheter, også ved en eventuell fremtidig konkurs.

Avløsningsforsikring

Høsten 2019 etablerte vi en ny produktløsning for avløsning av opptjent driftspensjon i et livsforsikringsselskap ved oppnådd pensjonsalder. Formålet med produktet er å kunne tilby en gunstig løsning for avløsning av driftspensjoner ved oppnådd pensjonsalder, som for de fleste er 67 år (gjeldende opptjeningsalder i de fleste tjenestepensjonsordninger). Dette gjelder både i forbindelse med opptjent driftspensjon fra såkalte kompensasjonsordninger, som sikrer driftspensjon for kompensasjon av tapt pensjonsopptjening ved omdanning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, og for opptjent driftspensjon for lønn over 12G.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: