Innskuddspensjon

En god pensjonsordning er viktig for å tiltrekke seg attraktive medarbeidere og for å beholde riktig kompetanse i bedriften. Vi bidrar til å etablere en pensjonsordning som er godt tilpasset din bedrift.

I Norge er om lag 1,6 millioner ansatte medlemmer av en innskuddspensjonsordning. Innskuddspensjon er dermed den mest utbredte typen pensjonsordning i privat sektor. Det finnes en rekke leverandører av innskuddspensjon, med ulike vilkår og kostnader. Howden har lang og god erfaring med å vurdere tilbydernes styrker og svakheter, slik at våre kunder til enhver tid har det nødvendige beslutningsgrunnlaget for å velge dekninger og leverandør.

Alderspensjon

Valg av innskuddssatser kan være krevende fordi det ikke er enkelt å vurdere bedriftens pensjonskostnad i dag opp mot den ansattes pensjonsinntekt i fremtiden. Vi bistår din bedrift med beregninger som viser økonomiske effekter av pensjonsordningen, både for arbeidsgiver og ansatte.

De ansattes fremtidige pensjon vil i stor grad bestemmes av avkastningen som tilføres egen pensjonskapital. Det er derfor viktig å sørge for god forvaltning. Vi gir din bedrift oversikt over tilbydernes forvaltningsstrategi og avkastning, samt forvaltningskostnadene som bedriften plikter å betale.

For at de ansatte skal få mest mulig pensjon for pengene bedriften har investert i pensjonsordningen, er det viktig at de ansatte er informert om mulighetene man har til å påvirke egen fremtidig pensjon. Vi bidrar til å synliggjøre pensjonsordningen som et viktig ansattgode og bidrar til å øke de ansattes kompetanse om egen pensjonsordning.

Risikodekninger

En god pensjonsordning gir de ansatte økonomisk trygghet som alderspensjonist. Pensjonsordningen kan samtidig også sikre økonomisk trygghet for bedriftens ansatte og deres familier ved uforutsette hendelser som langvarig sykdom eller død. Vår ekspertise på produkter som uføre-, ektefelle-, samboer- og barnepensjon gjør at vi kan veilede din bedrift til gode og kostnadseffektive løsninger for de ansatte.

Dersom man som ufør kun har utbetaling fra folketrygdens uføretrygd, kan inntekten mer enn halveres. En god uførepensjonsordning via arbeidsgiver kan supplere uføretrygden ansatte får fra det offentlige og være en god trygghet i de ansattes hverdag. Tilsvarende kan etterlatte få lettet sin økonomiske hverdag dersom bedriften etablerer etterlattedekninger for sine ansatte.

Som ansatt blir man ikke lønnsinnberettet for arbeidsgivers kostnader til risikodekningene.

Rådgivningskonsept

Vi bidrar aktivt til at våre kunder alltid har gunstige forsikringsdekninger og konkurransedyktige premier. Vi gir profesjonelle råd og utfører tjenester som bidrar til å skape merverdier gjennom kvalitetssikring og frigjøring av ressurser.

Kostnadsreduksjoner
Innskuddspensjon blir ofte fremstilt som et enkelt produkt. Det er imidlertid vanskelig for bedrifter å få en fullstendig oversikt over kostnadene forbundet med pensjonsordningen. Vi bidrar til å øke denne forståelsen for deg som beslutningstaker i bedriften. Vår sterke posisjon i markedet sikrer at våre kunder oppnår betydelige kostnadsreduksjoner og har de beste betingelsene.

Tjenester
Howdens kunder er sikret en tids- og kostnadseffektiv forvaltning av pensjonsordningen. Revisjon av kostnader og vilkår er en viktig og krevende oppgave som vi utfører for våre kunder. Vi utarbeider også prognoser til budsjettformål og bistår med informasjon og rådgivning til bedriftens beslutningstakere og ansatte. En tjeneste vi utfører er å synliggjøre pensjonsordningen som et viktig ansattgode.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: