Informasjon til ansatte

Som bedrift får man ikke full avkastning på sine investeringer i ansattgoder dersom ingen kjenner til dem. I tillegg har man som arbeidsgiver også et betydelig informasjonsansvar overfor sine ansatte.

Som forsikringsmeglere sørger vi for at de ansatte blir gjort godt kjent med arbeidsgivers ordninger, og at bedriftens investering i størst mulig grad omsettes til et verdsatt gode blant de ansatte.

Informasjonsmateriell

Ansatte trenger oversikt over pensjons- og forsikringsgodene bedriften tilbyr dem. Vi sørger for å gi de ansatte informasjonen de trenger.

Vi bidrar til å gi de ansatte kunnskap om forsikringene. Dette gjør vi ved å utforme nødvendig informasjonsmateriell, herunder skreddersydde informasjonsskriv, produktark og informasjonsbrosjyrer.

Informasjonsmøter

Våre informasjonsmøter gir nødvendig informasjon til ansatte. Her får i tillegg de ansatte anledning til å stille spørsmål. Pensjons- og forsikringsordninger kan fremstå uoversiktlig for mange ansatte, og det kan være vanskelig å avdekke sitt eget forsikringsbehov. Howden har god erfaring med å gjennomføre informasjonsmøter som synliggjør pensjons- og forsikringsordningene for de ansatte. Temaene i våre informasjonsmøter passer alle aldersgrupper. Både de som er unge i etableringsfasen med mange år til pensjonsalder, de som er midt i karrieren og de som nærmer seg pensjonsalder.

Et godt supplement til felles informasjonsmøte for alle ansatte er skreddersydde informasjonsmøter til utvalgte ansattgrupper. Dette kan eksempelvis være bedriftens seniorer eller nyansatte, eller ansatte som er særskilt berørt i forbindelse med endringer i pensjons- og forsikringsavtalene.

I de tilfeller hvor det er vanskelig å få til et samlet informasjonsmøte, kan vi tilpasse tidspunkt og antall møter til den enkelte kunde. De ansatte får også tilgang til presentasjonsmateriellet, samt får beskrevet pensjons- og forsikringsordningene i form av en brosjyre.

Vi holder også informasjonsmøter på engelsk.

Erstatningskalkulator

Hvor stor er erstatningen til meg eller mine etterlatte ved død, invaliditet eller uførhet? Erstatningskalkulatoren kan gi deg svaret.

I forsikringsdokumentene kan det være vanskelig å forstå hvilken erstatning man får i de ulike tilfellene. Erstatningen kan være avhengig av lønn, sivilstatus og hvorvidt man forsørger barn.

Erstatningskalkulatoren inngår i en personportal som de ansatte i bedriften får tilgang til. Kalkulatoren gir en forenklet fremstilling av hva den ansatte eller etterlatte vil få i erstatning ved ulykke, sykdom eller dødsfall.

Personportalen gir også en grafisk fremstilling av erstatningene, samt en oversikt over lovpålagte forsikringer og hvilke tilleggsforsikringer arbeidsgiver har tegnet. Her finner de ansatte også medlemsbevis og forsikringsvilkår.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: