Hybridpensjon

Howden har vært delaktig i utforming av hybridpensjonsproduktet og har derfor unik kunnskap om hybridpensjon.

Hybridpensjon kombinerer gode egenskaper fra ytelses- og innskuddspensjon. Resultatet er en attraktiv pensjonsordning for bedrift og ansatte.

Alderspensjon

Hybridpensjon er et relativt nytt produkt som sikrer de ansatte høyere alderspensjon enn en tilsvarende innskuddspensjonsordning, samtidig som arbeidsgiver har forutsigbare kostnader.

Fremtidig pensjon vil i likhet med innskuddspensjon bestå av innbetalinger og avkastning, men også tilført dødelighetsarv. Dødelighetsarv vil si at man arver pensjon fra ansatte som dør tidlig. Dette innebærer at en hybridpensjonsordning gir høyere alderspensjon enn en tilsvarende innskuddspensjon. Utbetalingstiden for pensjon kan være livsvarig, men bedriften kan fastsette en kortere utbetalingstid for pensjonsordningen. Kortere utbetalingstid vil si at årlig pensjon blir høyere enn ved lengre utbetalingstid. 

Risikodekninger

En god pensjonsordning gir de ansatte økonomisk trygghet som alderspensjonist. Pensjonsordningen kan samtidig også sikre økonomisk trygghet for bedriftens ansatte og deres familier ved uforutsette hendelser som langvarig sykdom eller død. Vår ekspertise på produkter som uføre-, ektefelle-, samboer- og barnepensjon gjør at vi kan veilede din bedrift til optimale og kostnadseffektive løsninger for de ansatte.

Dersom man som ufør kun har utbetaling fra folketrygdens uføretrygd, kan inntekten mer enn halveres. En god uførepensjonsordning via arbeidsgiver kan supplere uføretrygden ansatte får fra det offentlige og være en god trygghet i de ansattes hverdag. Tilsvarende kan etterlatte få lettet sin økonomiske hverdag dersom bedriften etablerer etterlattedekninger for sine ansatte.

Som ansatt blir man ikke lønnsinnberettet for arbeidsgivers kostnader til risikodekningene.

Rådgivningskonsept for hybridpensjon

Vi bidrar aktivt til at våre kunder alltid har riktige forsikringsdekninger og konkurransedyktige premier. Vi gir profesjonelle råd og utfører tjenester som bidrar til å skape merverdier gjennom kvalitetssikring og frigjøring av ressurser.

Kostnadsreduksjoner
Det kan være utfordrende å få oversikt over det totale kostnadsbildet i en hybridpensjonsordning, ettersom den er innskuddsbasert i opptjeningstiden og ytelsesbasert i utbetalingstiden. Som en markedsledende megler i markedet for hybridpensjon kan vi beregne økonomiske effekter og gi råd om optimal utforming av produktet. Vi har deltatt i lovarbeidet og har tett dialog med livselskapene som tilbyr produktet, noe som gir oss en unik forståelse av produktets kostnadsstruktur. På denne måten oppnår våre kunder betydelige kostnadsbesparelser.

Tjenester
Howdens kunder er sikret en tids- og kostnadseffektiv forvaltning av pensjonsordningen. Revisjon av kostnader og vilkår er en viktig og krevende oppgave som vi utfører for våre kunder. Vi utarbeider også prognoser til budsjettformål og bistår med informasjon og rådgivning til bedriftens beslutningstakere og ansatte. En tjeneste vi utfører er å synliggjøre pensjonsordningen som et viktig ansattgode.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: