Cyber

Moderne innbruddstyver har byttet ut brekkjernet med tastatur.

Cyberforsikring er en relativt ny type forsikring som er tiltenkt å beskytte bedriften din mot dataangrep. Denne forsikringen er sydd sammen med elementer fra flere typer forsikringer for å gi hjelp og beskyttelse mot virtuelle innbruddstyver.

Under er en beskrivelse av de fem hoveddekningene som vanligvis er inkludert i en cyberforsikring:

Nødhjelp

Ved mistanke om et dataangrep trenger dere å handle raskt. Det kan være sent på kvelden, noen har trykket på en lenke og noe «rart» skjedde. Skal man se det an, eller bør man si fra, og hva kan man egentlig gjøre?

Har bedriften din en cyberforsikring, kan dere ringe en 24/7 hotline, hvor det sitter IT-eksperter klare til å hjelpe dere i løpet av kort tid, gi råd og veilede dere videre.

Rekonstruksjon av data

Hvis situasjonen er at datamaskinene deres har blitt infisert, og dere ikke har tilgang til e-poster eller skytjenester, vil cyberforsikringen dekke kostnader til IT-bistand for å gi dere tilgang igjen. Dette tilrettelegger for at driften kan fortsette som før.

Utpressing

Et av de mest vanlige dataangrepene går ut på å infisere datasystemer med virus som krypterer data. Noen ganger hjelper det ikke å få bistand fra IT-eksperter, fordi krypteringene som er brukt er for avanserte. I slike tilfeller er det vanlig at hackerne ønsker utbetalt et beløp for å åpne opp dokumentene. Med cyberforsikring vil bedriften din kunne få dekket kostnader og bistand ved utpressing.

Driftstap

Ved de mer alvorlige dataangrepene kan dere risikere at datasystemene er nede over lengre tid. Resultatet kan være nedgang i omsetning, fordi dere enten ikke får opprettholdt produksjonen eller må si nei til oppdrag. Cyberforsikringen vil her dekke inn det økonomiske tapet.

Ansvar

En av mange konsekvenser av et cyberangrep kan være erstatningskrav fra kunder eller andre. Dersom sensitiv kundeinformasjon har kommet på avveie, og misfornøyde kunder lider økonomisk tap som følge av dette, risikerer man å bli stilt overfor erstatningskrav. 

Alle cyberforsikringer har derfor en ansvarsdekning inkludert, som dekker advokatbistand for å imøtegå krav. Og hvis bedriften din blir idømt erstatningsansvar, betaler forsikringen også ut erstatning til tredjepart.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: