Bygg og eiendeler

Det sier seg selv at bygg og eiendeler må forsikres, men har bedriften din de riktige og viktige tilleggsdekningene?

Benytt vår ekspertise til å anbudsutsette forsikringene med jevne mellomrom for å sikre at dere får de beste tilpassede dekningene og prisene.

Under er en gjennomgang av typiske dekninger innen forsikring av eiendom og eiendeler.

Bygg

En bygningsforsikring dekker blant annet brann-, vann- og naturskader. Godt vedlikeholdte bygg med gode sikringstiltak får lavere pris.

Eiendeler

Forsikring av eiendeler innbefatter alt av bedriftens maskiner, utstyr, varer og inventar. Bedriften din bør ha tenkt gjennom om det er noen maskiner eller utstyr som er spesielt viktige for driften. Det kan være behov for å utvide forsikringen til å dekke flere skadetyper.

Særskilt viktige maskiner

En maskinforsikring vil dekke flere skadetyper enn en vanlig eiendelsforsikring. For eksempel indre skader som mekanisk svikt ikke påført av ytre forhold. En slik dekning kan også være aktuelt dersom maskinen benyttes utenfor bedriftens lokaler.

Verdigjenstander

Vi anbefaler å ha en utvidet forsikring som dekker spesielt dyre enkeltgjenstander, som for eksempel kunst, og kostbare PCer som naturlig tas med utenfor kontoradresse. Grunnen er at verdigjenstandsforsikringen dekker flere typer skader enn en vanlig forsikring. Ved behov for å forsikre kunstsamlinger er det spesielle forsikringsprodukter som er særskilt tilpasset dette. Da vil kunsten også være dekket når den er lånt ut eller til restaurering.

Alltid tilgjengelig

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: