Aktuarberegninger

Alle foretak av en viss størrelse med ytelsesbaserte pensjonsordninger må regnskapsføre sine pensjonskostnader og forpliktelser. Vi kan hjelpe dere med å utarbeide slike regnskapstall etter norske og internasjonale regnskapsstandarder.

I en aktuarberegning beregnes pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser vanligvis i henhold til Norsk Regnskapsstandard (NRS 6) eller Internasjonal Regnskapsstandard (IFRS - IAS 19, UK GAAP eller US GAAP). Beregningene baseres på en rekke økonomiske og aktuarielle forutsetninger, og gjennom sensitivitetsberegninger illustreres effektene av svingninger i forutsetningene. Vi har lang erfaring med aktuarberegninger og utfører også beregninger knyttet til usikrede pensjoner over drift.

Vi har forståelse for at dette er komplekse beregninger og jobber derfor aktivt med å presentere beregningsresultatene på en forståelig måte. Våre aktuarberegninger leveres sammen med en rapport som oppsummerer og gir god oversikt over pensjonsordningene. Den inneholder blant annet oversikt over demografi, fondsmidler, avkastning og aktivaallokering i livselskapene. Vi kommenterer også beregningsresultatene og oppsummerer ofte stilte spørsmål (FAQ).

Aktuarberegninger er et av våre spesialfelt. Vi kan forholde oss til korte leveringsfrister

Ta kontakt i dag

Slå på tråden…

+47 40 00 63 12

Vi setter deg i kontakt med rette vedkommende

Ring oss på + 47 40 00 63 12 eller send oss en kjapp melding så kommer vi straks tilbake til deg

Stikk innom oss i Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo, Norge

Du representere en: