language selector

 

תביעות

משרדי עורכי דין נתבעים בשנים האחרונות יותר ויותר ע"י צדדים שלישיים וזאת ללא תלות בתחום עיסוקם ו/או בתחומי התמחותם. למספרים ההולכים וגדלים של תביעות אחריות מקצועית סיבות מגוונות, ובין היתר הינם תוצאה של ציפיות בלתי סבירות של לקוחות ו/או ניסיונות להפעיל לחץ על עורך הדין על ידי גורמים שונים ולעיתים - למרבה הצער - מדובר גם על רשלנות ממשית של עורכי הדין במשרד.

בפועל מוגשות תביעות אחריות מקצועית כנגד עורכי הדין בהתאם לסוג הפעולה שביצע עורך הדין ואפיוניה. מספרי התביעות כמו גם סכומי התביעות ובהתאם גם החבות הנפסקת כלפי עורכי הדין, נמצאים כולם בעליה מתמדת וקונסיסטנטית.

האודן הינו ברוקר הביטוח הגדול בישראל עבור משרדי עורכי דין גדולים ובינוניים. קרוב למאתיים משרדי עורכי דין בוחרים בהאודן כברוקר הביטוח שלהם שנה אחר שנה וביניהם כמחצית מבין 100 המשרדים הגדולים בישראל.

 

אנו מציעים שירות מקצועי המותאם אישית למשרד, המגובה על ידי צוות עורכי דין עובדי האודן שהינם מנוסים ובקיאים ביותר בתחום, והיודעים לעצב עבור המשרד את הביטוח האופטימאלי עבורו.

הפוליסות המשווקות על ידינו כוללות מגוון נרחב של הרחבות וכיסויים מתקדמים וייחודיים המתעדכנים באופן תדיר על בסיס הידע והניסיון הרב המצטבר אצלנו. אנו עובדים עם המבטחים המובילים בתחום בישראל ובשל היותנו חלק מענק ביטוח בינלאומי קיימת לנו גישה קלה ומהירה לשווקי הביטוח בחו"ל וזאת במקרה שהשוק המקומי לא מאפשר מתן פתרון ביטוחי מספק.

בנוסף, אנו מציעים כיסוי אחריות מקצועית ייחודי עבור עורכי דין שאינם עוסקים בעריכת דין במובן המקובל של המילה אלא מועסקים על ידי ארגונים או חברות. כיסוי זה נקרא "ביטוח אחריות מקצועית עבור יועצים משפטיים" וגם בביטוח זה מבוטחים באמצעותנו יועצים משפטיים רבים משלל חברות במשק.